Rensa rapportinställningar

Obs! För att konfigurera en rapportmall måste du ha rätt behörighet.

Rensa rapportinställningar

r att rensa alla urvalskriterier, alla beräkningar eller alla kolumner, gör så här:

1. Under Urvalskriterier, klicka på Rensa urvalskriterier (Rensa beräkningar under Beräkningar, Rensa kolumner under Kolumner).

2. Bekräfta att du vill ta bort urvalskriterierna (beräkningarna, kolumnerna).

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan