Rensa rapportinställningar

Obs! För att konfigurera enrapportmall så måste ditt konto ha erforderliga rättigheter!

r att rensa alla urvalskriterier, alla beräkningar eller alla kolumner, gör så här:

  1. Klicka på Rensa urvalskriterier under Urvalskriterier (Rensa beräkningar under Beräkningar, Rensa kolumner under Kolumner).
  2. Bekräfta att du vill ta bort urvalskriterierna (beräkningarna, kolumnerna).

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk