Rensa rapportinställningar

Obs! För att konfigurera en rapportmall måste du ha rätt behörighet.

Hur du rensar rapportinställningar

För att rensa alla urvalskriterier, alla beräkningar eller alla kolumner, gör så här:

1. Under Urvalskriterier, klicka på Rensa urvalskriterier. Bekräfta genom att klicka på Ja, rensa urvalskriterier.
2. Under Beräkningar, klicka på Rensa beräkningar. Bekräfta genom att klicka på Ja, rensa beräkningar.
3. Under Kolumner, klicka på Rensa kolumner. Bekräfta genom att klicka på Ja, rensa kolumner

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan