Post-it lappar

Screen_Shot_2017-07-25_at_10.34.57.png

Post-it lappar går att använda till många olika saker, som t. ex. kom-ihåg-lapp eller notislapp. För att skapa en Post-it lapp för egna anteckningar gör du så här:

  1. Klicka på Ny Post-it-knappen på skrivbordet.
  2. Skriv en anteckning i den gula textrutan.

För att ta bort en Post-it lapp klickar du det röda krysset till vänster av textrutan. Om du tillfälligt vill dölja Post-it lapparnas text kan du klicka på Dölj/Visa-knappen, texten blir då oläslig. För att sedan visa Post-it lapparnas dolda text är det bara att klicka på Dölj/Visa-knappen igen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan