Post-it lappar

Screen_Shot_2017-07-25_at_10.34.57.png

Post-it lappar går att använda till många olika saker, som t. ex. kom-ihåg-lapp eller notislapp. För att skapa en post-it lapp för egna anteckningar gör du så här:

  1. Klicka på Ny post-it-knappen på skrivbordet.
  2. Skriv en anteckning i den gula textrutan.

För att ta bort en post-it lapp klickar du det röda krysset till vänster av textrutan. Om du tillfälligt vill dölja post-it lapparnas text kan du klicka på Dölj/Visa-knappen, texten blir då oläslig. För att sedan visa post-it lapparnas dolda text är det bara att klicka på Dölj/Visa-knappen igen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk