Versionshantering av Prorenata Journal

Varje version av Prorenata Journal har ett versionsnummer som består av tre delar, t.ex. 2.18.2. Den första siffran (2.18.2) är en kärnindikator för journalversion. Den andra siffran (2.18.1) är reserverad för stora övergripande systemuppdateringar, t.ex. nya moduler eller funktioner. Den tredje siffran (2.18.2) speglar rättningar av programfel eller mindre förbättringar. 

Här hittar du information om Prorenata Journal-version

  1. Klicka på Prorenata-loggan i sidhuvudet (Hemsidan).
  2. Välj Om Prorenata Journal i knappraden.

Klicka på länken (Se versionsbeskrivning för denna och tidigare versioner) för att läsa om aktuell och tidigare versioner av Prorenata Journal.
Ska_rmavbild_2020-02-10_kl._13.53.24.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan