Versionshantering

Varje version av ProReNata Journal har ett versionsnummer som består av tre delar, t ex 2.18.2. Den första siffran (2.18.2) är en kärnindikator för journalversion. Den andra siffran (2.18.1) är reserverad för stora övergripande systemuppdateringar, t ex nya moduler eller funktioner. Den tredje siffran (2.18.2) speglar rättningar av programfel eller mindra förbättringar. 

Så här hittar du information om ProReNata Journal-version:

  1. Klicka på ProReNata-loggan i sidhuvudet (Hemsidan).
  2. Välj Om ProReNata Journal i knappraden.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk