Hur stryker jag en anteckning?

Om en anteckning innehåller felaktigheter eller är gjord på fel person, kan du stryka anteckningen.

Hur du stryker en anteckning 

  1. Gå till anteckningen.
  2. Klicka på hanteringsmenyn och välj Stryk anteckning.
  3. Bekräfta genom att klicka på Ja, stryk anteckning.
  4. En dialogruta öppnas, välj anledning till strykning.
  5. Klicka på Ok. Anteckningen kommer att strykas och anledning till strykning visas på journalen.

Obs! Du har alltid möjlighet att titta på tidigare versioner av anteckningen med hjälp av anteckningshistorik.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan