Journalen

Journalen är kärnan i Prorenata Journal. En patientjournal ska föras för varje patient och får inte vara gemensam för flera patienter. Allt du kan tänkas vilja dokumentera kring patienten utgår härifrån. Journalen är knuten till vårdenheten och varje patient kan således ha en eller flera journaler, t.ex. Medicinsk Elevhälsa och Allmän Elevhälsa. Vem som ser journalen ser du genom att klicka på Vem kan se denna dokumentationsmapp under patientens identitet. Vilka journaler du har tillgång till beror på din behörighet. 

Journalen innehåller följande information:

Patientens identitet Patientinformation
Patientkort/Elevkort Uppgifter utöver grundinformation om patienten/eleven.
Ansvarig Uppgift om vem som gjort en anteckning.
Datum Uppgift om när en anteckning gjordes.
Kontakttyp Uppgift om kontakttyp för patientens besök (anteckning).
Bevakning Uppgifter om en anteckning behöver uppföljning eller om registrerade påminnelser.
Bifogade filer Uppgift om bifogade filer.
Upplysning Uppgift om patienten ska kallas, t.ex. för kontroll.
Varning Uppgift om patientens varningar (t.ex. allergier, diagnoser).
Anteckningsmallen Sökord eller rubriker i journalen. Du kan välja att skriva under alla eller några av sökorden. Det är bara sökorden där det finns något skrivet som visas i journalen.
Signering och ändring Uppgifter om en anteckningen är signerad, osignerad, låst eller ändrad.
Anteckningshistorik Uppgifter om ändringar i anteckningen. 
Skapad på Uppgift om vilken dokumentationsmapp, enhet och organisation (om annan) en anteckning skapades på.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan