Ändra rapportmall

Obs! För att konfigurera och ändra en rapportmall så måste du ha rätt behörighet. Kontakta din administratör om du behöver hjälp. Om du själv är administratör, kontakta ProReNata support.

Hur du ändrar en rapportmall

  1. Gå till modulen Listor & Tabeller.
  2. Klicka på knappen Rapporter.
  3. Klicka på v funktionsmenyn längst till höger på rapportens rad. Välj Gå till rapportmall alternativt klicka på raden så kommer mallen upp. 
  4. Vill du redigera info kring mallen, välj knapp Redigera info under funktionsmenyn längst till höger. 
  5. Klicka på Spara.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan