Ändra rapportmall

Obs! För att konfigurera och ändra en rapportmall så måste ditt konto ha erforderliga rättigheter!

r att ändra en rapportmall, gör så här:

  1. Gå till modulen Listor & Tabeller.
  2. Klicka på knappen Rapporter.
  3. Klicka på funktionsmenyn längst till höger på rapportens rad och välj Gå till rapportmall alternativt klicka på raden så kommer mallen upp. 
  4. Vill du redigera info kring mallen, välj knapp Redigera info under funktionsmenyn längst till höger. 
  5. Klicka på Spara.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan