Konfigurera kolumner

Obs! För att konfigurera rapportmallar så måste ditt konto ha rätt behörighet.

Du kan ange vilka ytterligare data från tillhörande anteckningar som ska inkluderas i rapportens kolumner.

Hur du lägger till kolumner

 1. Under rubriken Kolumner, klicka på Ny kolumn.
 2. Välj en kolumn i listan.
 3. En dialogruta dyker upp där du kan ange ett annat namn på kolumnen, vilken senare kommer att visas i den genererade rapporten.
 4. Klicka på Spara, dialogrutan försvinner då och kolumnen sparas. Du kan nu lägga till ytterligare kolumner

r att redigera kolumnen så gör på samma sätt som när du redigerar ett urvalskriterium. Du kan också rensa kolumnen om du klickar på hanteringsmenyn v och väljer Ta bort kolumn.

Tillgängliga kolumner:

 • Patientens/elevens namn: visar patientens/elevens namn i rapporten.
 • Personnummer: visar personnummer i rapporten.
 • Adress: visar adress i rapporten.
 • Telefonnummer: visar telefonnummer i rapporten.
 • Email: visar email i rapporten.
 • Kön: visar kön i rapporten.
 • Mottagning/Skola:visar mottagning/skola i rapporten.
 • Vårdenhet:visar vårdenhet i rapporten.
 • Skolklass: visar skolklass i rapporten.
 • Antecknings Titel: visar anteckningens titel i rapporten.
 • Antecknings Händelsetid: visar anteckningens händelsetid i rapporten.
 • Ansvarig: visar ansvarig person i rapporten.
 • Skapad av: visar som anteckning är skapad av.
 • Signerad av: visar som anteckning är signerad av.
 • Journaltext: visar text av anteckning.
 • Anteckningsrad med rubrik: visar anteckningsrad med särskilt rubrik, som du kan ange här.
 • Anteckningsrad med markering: visar anteckningsrad med särskilt markering, som du kan ange här.
 • Rad från patientkort/elevkort: visar anteckningsrad från patientkort/elevkort med särskilt markering, som du kan ange här.
 • Anteckningens märkning: används ofta för att spara till exempel diarienummer eller aktbilagenummer
 • Anteckningens märkningsrubrik: den rubrik som märkningen har, till exempel "Diarienummer"
 • BMI: visar BMI i rapporten (om längd och vikt finns)
 • Skapad i dokumentationsmapp: visar vilken dokumentationsmapp som anteckningen är skapad i.
 • Skapad på skola: visar vilken skola som anteckningen är skapad på
 • Skapad på organisation: visar vilken organisation som anteckningen är skapad på

Redigera kolumn

Hur du ändrar namnet på en kolumn i rapporten

 1. Gå till modulen Listor & Tabeller.
 2. Klicka på fliken Rapporter.
 3. Välj rapportmall.
 4. Välj Redigera kolumnhanteringsmenyn.
 5. Skriv det nya namnet på kolumnen i dialogrutan.
 6. Klicka på Spara.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan