Konfigurera kolumner

Obs! För att konfigurera rapportmall så måste ditt konto ha erforderliga rättigheter!

Du kan ange vilka ytterligare data från tillhörande journalanteckningar som ska inkluderas i rapportens kolumner.

r att lägga till kolumnen, gör såhär:

 1. Klicka på Ny kolumn under rubrikenKolumner.
 2. Välj en kolumn i listan.
 3. En dialogruta dyker upp där du kan ange ett annat namn på kolumnen, vilken senare kommer att visas i den genererade rapporten.
 4. Tryck Spara, dialogrutan försvinner då och kolumnen sparas. Du kan nu lägga till ytterligare kolumner.

r att redigera kolumnen så gör på samma sätt som när du redigerar ett urvalskriterium. Du kan också rensa kolumnen om du klickar på hanteringsmenyn och väljer Ta bort kolumn.

Tillgängliga kolumner:

 • Patientens/elevens namn: visar patientens/elevens namn i rapporten.
 • Personnummer: visar personnummer i rapporten.
 • Adress: visar adress i rapporten.
 • Telefonnummer: visar telefonnummer i rapporten.
 • Email: visar email i rapporten.
 • Kön: visar kön i rapporten.
 • Mottagning/Skola: visar mottagning/skola i rapporten.
 • Vårdenhet: visar vårdenhet i rapporten.
 • Skolklass: visar skolklass i rapporten.
 • Journalantecknings Titel: visar journalanteckningens titel i rapporten.
 • Journalantecknings Händelsetid: visar journalanteckningens händelsetid i rapporten.
 • Ansvarig: visar ansvarig person i rapporten.
 • Skapad av: visar som journalanteckning är skapad av.
 • Signerad av: visar som journalanteckning är signerad av.
 • Journaltext: visar text av journalanteckning.
 • Journalrad med rubrik: visar journalrad med särskilt rubrik, som du kan ange här.
 • Journalrad med markering: visar journalrad med särskilt markering, som du kan ange här.
 • Rad från patientkort/elevkort: visar journalrad från patientkort/elevkort med särskilt markering, som du kan ange här.
 • Journalanteckningens märkning: används ofta för att spara till exempel diarienummer eller aktbilagenummer
 • Journalanteckningens märkningsrubrik: den rubrik som märkningen har, till exempel "Diarienummer"
 • BMI: visar BMI i rapporten (om längd och vikt finns)

Redigera kolumn

För att ändra namnet på en kolumn i rapporten, gör såhär:

 1. Gå till modulen Listor och Tabeller.
 2. Klicka på fliken Rapporter.
 3. Välj rapportmall.
 4. Välj Redigera kolumnhanteringsmenyn.
 5. Skriva det nya namnet på kolumnnen i dialogrutan.
 6. Tryck Spara.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk