Konfigurera kolumner

Obs! För att konfigurera rapportmallar så måste ditt konto ha rätt behörighet.

Du kan ange vilka ytterligare data från tillhörande anteckningar som ska inkluderas i rapportens kolumner.

Hur du lägger till kolumner

 1. Under rubriken Kolumner, klicka på Ny kolumn.
 2. Välj en kolumn i listan.
 3. En dialogruta dyker upp där du kan ange ett annat namn på kolumnen, vilken senare kommer att visas i den genererade rapporten.
 4. Klicka på Spara, dialogrutan försvinner då och kolumnen sparas. Du kan nu lägga till ytterligare kolumner.

r att redigera kolumnen så gör på samma sätt som när du redigerar ett urvalskriterium. Du kan också rensa kolumnen om du klickar på hanteringsmenyn och väljer Ta bort kolumn.

Tillgängliga kolumner:

 • Patientens/elevens namn: visar patientens/elevens namn i rapporten.
 • Personnummer: visar personnummer i rapporten.
 • Adress: visar adress i rapporten.
 • Telefonnummer: visar telefonnummer i rapporten.
 • Email: visar email i rapporten.
 • Kön: visar kön i rapporten.
 • Mottagning/Skola: visar mottagning/skola i rapporten.
 • Vårdenhet: visar vårdenhet i rapporten.
 • Skolklass: visar skolklass i rapporten.
 • Antecknings Titel: visar anteckningens titel i rapporten.
 • Antecknings Händelsetid: visar anteckningens händelsetid i rapporten.
 • Ansvarig: visar ansvarig person i rapporten.
 • Skapad av: visar som anteckning är skapad av.
 • Signerad av: visar som anteckning är signerad av.
 • Journaltext: visar text av anteckning.
 • Anteckningsrad med rubrik: visar anteckningsrad med särskilt rubrik, som du kan ange här.
 • Anteckningsrad med markering: visar anteckningsrad med särskilt markering, som du kan ange här.
 • Rad från patientkort/elevkort: visar anteckningsrad från patientkort/elevkort med särskilt markering, som du kan ange här.
 • Anteckningens märkning: används ofta för att spara till exempel diarienummer eller aktbilagenummer
 • Anteckningens märkningsrubrik: den rubrik som märkningen har, till exempel "Diarienummer"
 • BMI: visar BMI i rapporten (om längd och vikt finns)

Redigera kolumn

För att ändra namnet på en kolumn i rapporten:

 1. Gå till modulen Listor & Tabeller.
 2. Klicka på fliken Rapporter.
 3. Välj rapportmall.
 4. Välj Redigera kolumnhanteringsmenyn.
 5. Skriva det nya namnet på kolumnen i dialogrutan.
 6. Klicka på Spara.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan