Automatisk sändning av rapporter

Obs! För att konfigurera en rapportmall så måste ditt konto ha rätt behörighet!

r att ställa in automatisk sändning av rapporter, gör så här:

  1. Gå till modulen Listor & Tabeller.
  2. Klicka på fliken Rapporter.
  3. Klicka på knappen Ändra mall i knappraden.
  4. Välj Redigera.
  5. Välj Skicka mail när rapporten är färdig.
  6. Om du vill skicka rapporten till en annan mottagare ändra mailadressen.
  7. Ange om du vill att rapporten automatgenereras, om ja väljer varje dag, vecka eller månad.
  8. Klicka på Spara.

Rapporten kommer att skickas till den angivna adressen och innehåller endast icke personlig information.

Observera! Det är endast den användare som skapat rapporten som kommer kunna läsa/se den automatgenererade rapporten. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan