Automatisk sändning av rapporter

Obs! För att konfigurera en rapportmall så måste du ha rätt behörighet. Kontakta din administratör om du behöver hjälp med detta. Om du själv är administratör, kontakta Prorenatas support.

Hur du ställer in automatisk sändning av rapporter

  1. Gå till modulen Listor & Tabeller.
  2. Klicka på fliken Rapporter.
  3. Klicka på knappen Ändra mall i knappraden.
  4. Välj Redigera.
  5. Välj Skicka mail när rapporten är färdig.
  6. Om du vill skicka rapporten till en annan mottagare ändra epostadressen.
  7. Ange om du vill att rapporten automatgenereras, om ja välj mellan varje dag, vecka eller månad.
  8. Klicka på Spara.

Rapporten kommer att skickas till den angivna epostadressen och innehåller endast icke-personlig information.

Obs! Det är endast den användare som skapat rapporten som kommer kunna läsa/se den automatgenererade rapporten. 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan