Konfigurera urvalskriterier

Obs! För att konfigurera urvalskriterier måste du har rätt behörighet för ditt konto. Systemet filtrerar journalposter enligt nedan angivna kriterier. Endast de anteckningar som uppfyller alla urvalskriterier kommer att beaktas.

Hur du lägger till urvalskriterium

 1. Under Urvalskriterier, klicka på Nytt urvalskriterium.
 2. Välj urvalskriterium.
 3. En dialogruta öppnas där du kan ange uppgifter för urvalskriteriet.
 4. Klicka på Spara. Dialogrutan stängs och urvalskriteriet sparas. Du kan nu lägga till ytterligare urvalskriterium. 

Tips: Det finns tre huvudkategorier av urvalskriterier och det är ofta en bra idé att ha ett urvalskriterium i varje kategori.

 • Patienter/ elever
 • Tidsbegränsningar
 • Journalurval 

Tillgängliga urvalskriterier:

 

Specificerade patienter/Specificerade elever Här kan du ange om du vill filtrera ut anteckningar för enskilda patienter/elever.
Specificerade mottagningar/Specificerade skolor Välj vilka enheter som anteckningarna ska vara skapade på. Det är möjligt att välja endast aktiva enheter eller endast inaktiva enheter genom att klicka på knappen Välj...
Specificerade mottagningar/Specificerade skolor (anges vid beräkning) Användaren som skapar rapporten uppmanas att ange enheten, när rapporten körs.
Kön Om du vill välja anteckningar för endast ett visst kön, kan du ange den här. Om detta inte begränsas kommer anteckningar för båda könen att filtreras.
Skolklass Välj skolklass om anteckningar från endast en specifik skolklass ska beräknas.
Specificerade skolklasser (anges vid beräkning) Användaren som skapar rapporten uppmanas att ange skolklass(er), när rapporten körs.
Anteckningen gjord på läsår Här kan du välja läsår för att filtrera anteckningar från endast specifika läsår. 
Anteckningstitel Om rapporten ska beräkna anteckningar med endast specifika titlar, kan du justera det här. Skriv helt enkelt de ord som titeln består av och ange om titeln är exakt, börjar på eller innehåller ordet.
Antecknings händelsedatum Här kan du välja datumintervall som skall beaktas för rapporten.Bara anteckningar som gjorts inom denna period kommer att beräknas.
Antecknings händelsedatum (relativt) Här kan du bestämma om anteckningar för viss tid ska beräknas (t.ex. senaste 7 dagarna, 30 dagar). Ange här hur många dagar som ska tas med i beräkningen och rapporten kommer att filtrera anteckningar från den dag rapporten genereras till angivet antal dagar tillbaka.
Antecknings händelsedatum start (anges vid beräkning) Användaren som skapar rapporten uppmanas att ange anteckningen händelsedatum av anteckningarna (från och med), när rapporten körs.
Antecknings händelsedatum slut (anges vid beräkning) Användaren som skapar rapporten uppmanas att ange anteckningen händelsedatum av anteckningarna (till och med), när rapporten körs.
Antecknings kontakttyp Välj detta kriterium om anteckningar av specifik kontakttyp ska beräknas. Ange kontakttyp och hur kontakttyp användas (är exakt, börjar med, innehåller).
Anteckningen är baserad på mall Här väljer du anteckningsmallar som skall beaktas för rapporten. Du kan också använda det här kriterium när du skapar rapportmall och önskar att basera din rapport på en anteckningsmall.
Antecknings markör Välj detta kriterium om anteckningar som är försedda med bestämt markör (t.ex. bilagenummer) ska beräknas. Ange sökord för markör och hur markör användas (är exakt, börjar med, innehåller).
Anteckningen är ett patientkort/elevkort Välj detta kriterium om bara patientkort ska beräknas.
Anteckningen är inte ett patientkort/elevkort Välj detta kriterium om patientkort inte ska beräknas.
Anteckning som inkluderar rad med specifik markör Välj detta kriterium om bara anteckningar med specifik markör på en anteckningsrad ska beräknas. Ange markör och hur markören används (är exakt, börjar med, innehåller).
Patientens patientkort/Elevens elevkort innehåller en rad med viss värde Välj detta kriterium om anteckningar med specifik värde från patientkort ska beräknas. Identifiera raden via titel eller märkning, välj radtyp, välj om raden ska vara exakt, börja med eller innehålla viss värde och ange värdet.
Antecknings ansvarig Välj detta kriterium om anteckningar gjorda av vissa särskilda personer ska beräknas för rapporten och ange den ansvariga personen.
Den senaste anteckning som är gjord per patient/elev

Välj detta kriterium om bara den senaste anteckning per patient ska beräknas.

Avancerad söktext

Läs mer här om avancerad söktext

 

Hur du redigerar urvalskriterium

 1. Gå till sparade urvalskriterium.
 2. Klicka på hanteringsmenyn v.
 3. Välj Redigera urvalskriterium.
 4. En dialogruta öppnas där du kan ändra urvalskriterium.
 5. Klicka på Spara.

 

Hur du tar bort urvalskriterium

 1. Gå till sparade urvalskriterium.
 2. Klicka på hanteringsmenyn v.
 3. Ta bort urvalskriterium.
 4. Välj Ja, ta bort urvalskriterium.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan