Konfigurera urvalskriterier

Obs! För att konfigurera urvalskriterier så måste ditt konto ha erforderliga rättigheter! Systemet filtrerar journalposter enligt nedan angivna kriterier. Endast de anteckningar som uppfyller alla urvalskriterier kommer att beaktas.

Lägga till urvalskriterium

r att lägga till urvalskriterier, gör så här:

 1. Klicka på Nytt urvalskriterium under Urvalskriterier.
 2. Välj urvalskriterium.
 3. En dialogruta dyker upp där du kan ange uppgifter för urvalskriteriet.
 4. Tryck Spara. Dialogrutan försvinner då och urvalskriteriet sparas. Du kan nu lägga till ytterligare urvalskriterium. 

Tips: Det finns tre huvudkategorier av urvalskriterier och det är ofta en bra idé att ha ett urvalskriterium i varje kategori.

 • Patienter/ elever
 • Tidsbegränsningar
 • Journalurval 

Tillgängliga urvalskriterier:

 

Specificerade patienter/Specificerade elever Här kan du ange om du vill filtrera ut journalanteckningar för enskilda patienter/elever.
Specificerade mottagningar/Specificerade skolor Välj skola/mottagning om journalanteckningar från endast specifika skolan/mottagningen ska beaktas för rapporten.
Specificerade mottagningar/Specificerade skolor (anges vid beräkning) Användaren som skapar rapporten uppmanas att ange mottagningen/skolan, när rapporten körs.
Kön Om du vill välja journalanteckningar för endast ett visst kön, kan du ange den här. Om detta inte begränsas kommer journalanteckningar för båda könen att filtreras.
Skolklass Välj skolklass om anteckningar från endast en specifik skolklass ska beräknas.
Specificerade skolklasser (anges vid beräkning) Användaren som skapar rapporten uppmanas att ange skolklass(er), när rapporten körs.
Anteckningen gjord på läsår Här kan du välja läsår för att filtrera anteckningar från endast specifika läsår. 
Journalantecknings titel Om rapporten ska beräkna journalanteckningar med endast specifika titlar, kan du justera det här. Skriv helt enkelt de ord som titeln består av och ange om titeln är exakt, börjar på eller innehåller ordet.
Journalantecknings händelsedatum Här kan du välja datumintervall som skall beaktas för rapporten. Bara journalanteckningar som gjorts inom denna period kommer att beräknas.
Journalantecknings händelsedatum (relativt) Här kan du bestämma om anteckningar för viss tid ska beräknas (t ex senaste 7 dagarna, 30 dagar). Ange här hur många dagar som ska tas med i beräkningen och rapporten kommer att filtrera journalanteckningar från den dag rapporten genereras till angivet antal dagar tillbaka.
Journalantecknings händelsedatum start (anges vid beräkning)
Användaren som skapar rapporten uppmanas att ange anteckningen händelsedatum av journalanteckningarna (från och med), när rapporten körs.
Journalantecknings händelsedatum slut (anges vid beräkning) Användaren som skapar rapporten uppmanas att ange anteckningen händelsedatum av journalanteckningarna (till och med), när rapporten körs.
Journalantecknings kontakttyp Välj detta kriterium om journalanteckningar av specifik kontakttyp ska beräknas. Ange kontakttyp och hur kontakttyp användas (är exakt, börjar med, innehåller).
Journalanteckningen är baserad på mall Här väljer du journalmallar som skall beaktas för rapporten.Du kan också använda det här kriterium när du skapar rapportmall och önskar att basera din rapport på en journalmall.
Journalantecknings markör Välj detta kriterium om journalanteckningar som är försedda med bestämt markör (t ex bilagenummer) ska beräknas. Ange sökord för markör och hur markör användas (är exakt, börjar med, innehåller).
Journalanteckningen är ett patientkort/elevkort Välj detta kriterium om bara patientkort ska beräknas.
Journalanteckningen är inte ett patientkort/elevkort Välj detta kriterium om patientkort inte ska beräknas.
Journalanteckning som inkluderar rad med specifik markör Välj detta kriterium om bara journalanteckningar med specifik markör på en journalrad ska beräknas. Ange markör och hur markören används (är exakt, börjar med, innehåller).
Patientens patientkort/Elevens elevkort innehåller en rad med viss värde Välj detta kriterium om journalanteckningar med specifik värde från patientkort ska beräknas. Identifiera raden via titel eller märkning, välj radtyp, välj om raden ska vara exakt, börja med eller innehålla viss värde och ange värdet.
Journalanteckningsansvarig Välj detta kriterium om journalanteckningar gjorda av vissa särskilda personer ska beräknas för rapporten och ange den ansvariga personen.
Den senaste anteckning som är gjord per patient/elev

Välj detta kriterium om bara den senaste journalanteckning per patient ska beräknas.

Avancerad söktext

Läs mer här om avancerad söktext

 

Redigera urvalskriterium

För att redigera urvalskriterium, gör så här:

 1. Gå till sparade urvalskriterium.
 2. Klicka på hanteringsmenyn.
 3. Välj Redigera urvalskriterium.
 4. En dialogruta dyker upp där du kan ändra urvalskriterium.
 5. Tryck Spara.

Ta bort urvalskriterium

För att ta bort urvalskriterium, gör så här:

 1. Gå till sparade urvalskriterium.
 2. Klicka på hanteringsmenyn.
 3. Välj Ta bort urvalskriterium.
 4. Välj Ja, ta bort urvalskriterium.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

1 Kommentarer

 • Avatar
  Mary Jonsson

  Hej,

  Är det möjligt att skapa en rapport för att se hur många aktiva/pågående ärenden som finns? Om ja, hur går jag tillväga då? 

  Tack på förhand

  Mvh /Mary

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk