Konfigurera beräkningar

Obs! För att genomföra beräkningar så måste ditt konto ha erforderliga rättigheter!

Beräkningarna som genomförs med rapportverktyget baseras på de anteckningar som finns i systemet. Rapporten kan leverera medelvärden eller värden som kan grupperas och sammanfattas.

Lägga till beräkning

r att lägga till beräkning, gör så här:

 1. Klicka på knappen Ny beräkning under Beräkningar.
 2. Välj beräkning.
 3. En dialogruta dyker upp där du kan ange vilka uppgifter som ska vara med i beräkningen.
 4. Ange i fältet Visa data som om data ska visas som tabell, tårtdiagram, linjediagram eller stapeldiagram.
 5. Klicka på Spara, dialogrutan försvinner och beräkningen sparas. Du kan nu skapa ytterligare beräkningar.

r att redigera beräkningen gör du på samma sätt som när du redigerar urvalskriterier. Du kan också rensa beräkningen om du klickar på hanteringsmenyn och väljer Ta bort beräkning.

Tillgängliga beräkningar:

 • Medelvärde av rader med särskild markering: denna beräkning visar medelvärdet av rader med särskild markering. Ange vilken markering här.

 • Summa av rader med en särskild markering: denna beräkning visar den totala mängden av radar med särskild markering. Ange vilken markering här.

 • Medelvärde av rader med en särskild rubrik: denna beräkning visar medelvärde av rader med en särskild rubrik. Ange vilken rubrik här.

 • Summa av rader med en särskild rubrik: denna beräkning visar den totala mängden av radar med särskild rubrik. Ange vilken rubrik här.

 • Medelvärde av BMI: denna beräkning visar medelvärde av BMI för de filtrerade anteckningarna.
 • Antal BMI-mätningar: denna beräkning kommer att visa antal BMI värden för längd- och viktmätningar med gruppering per BMI-intervall (undervikt, normalvikt, övervikt, fetma grad 1, fetma grad 2, fetma grad 3)
 • Antal anteckningar: denna beräkning kommer att visa den totala mängden anteckningar.
 • Procentuell fördelning av anteckningar: denna beräkning kommer att visa den totala mängden anteckningar fördelat i procent

Alla beräkningar kan grupperas kring: totalt, per dag, vecka, månad, år, skola, värde för rad med titel enligt Grupperingsval, ansvarig, skolklass.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan