Konfigurera beräkningar

Obs! För att kunna genomföra beräkningar behöver du ha rätt behörighet. Kontakta din administratör för att få hjälp med detta. Om du själv är administratör, kontakta Prorenata support.

Beräkningarna som genomförs med rapportverktyget baseras på de anteckningar som finns i systemet. Rapporten kan leverera medelvärden eller värden som kan grupperas och sammanfattas.

Hur du lägger till beräkning

 1. Gå till Listor & Tabeller, klicka på Rapporter. Välj rapport du vill konfigurera beräkningar för.
 2. Under Beräkningar, klicka på knappen Ny beräkning 
 3. Välj beräkning du vill använda, det kan till exempel vara:
  Medelvärde av rader med märkning
  Summa av av rader med märkning
  Medelvärde av rader med rubrik
  Summa av rader med rubrik
  Medelvärde av BMI
  Antal BMI-mätningar
  Antal anteckningar
  Procentuell fördelning av anteckningar
 4. En dialogruta öppnas där du kan ange vilka uppgifter som ska vara med i beräkningen
 5. Ange i fältet Visa data som om data ska visas som tabell, tårtdiagram, linjediagram eller stapeldiagram.
 6. Klicka på Spara. Dialogrutan stängs och beräkningen sparas. Du kan nu skapa ytterligare beräkningar.

r att redigera beräkningen gör du på samma sätt som när du redigerar urvalskriterier. Du kan också rensa beräkningen om du klickar på v hanteringsmenyn och väljer Ta bort beräkning.

Tillgängliga beräkningar

 • Medelvärde av rader med särskild markering: denna beräkning visar medelvärdet av rader med särskild markering. Ange vilken markering här.

 • Summa av rader med en särskild markering: denna beräkning visar den totala mängden av rader med särskild markering. Ange vilken markering här.

 • Medelvärde av rader med en särskild rubrik: denna beräkning visar medelvärde av rader med en särskild rubrik. Ange vilken rubrik här.

 • Summa av rader med en särskild rubrik: denna beräkning visar den totala mängden av rader med särskild rubrik. Ange vilken rubrik här.

 • Medelvärde av BMI: denna beräkning visar medelvärde av BMI för de filtrerade anteckningarna.
 • Antal BMI-mätningar: denna beräkning kommer att visa antal BMI värden för längd- och viktmätningar med gruppering per BMI-intervall (undervikt, normalvikt, övervikt, fetma grad 1, fetma grad 2, fetma grad 3)
 • Antal anteckningar: denna beräkning kommer att visa den totala mängden anteckningar.
 • Procentuell fördelning av anteckningar: denna beräkning kommer att visa den totala mängden anteckningar fördelat i procent

Alla beräkningar kan grupperas kring: totalt, per dag, vecka, månad, år, skola, värde för rad med titel enligt Grupperingsval, ansvarig, skolklass.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan