Audiogram

För att visa audiogram i journalanteckningen Hörseltest, gör såhär:

  1. Gå till patientöversikten.
  2. Klicka på journalfliken.
  3. Skapa eller leta upp en journalanteckning med en hörselmätning.
  4. Välj Visa audiogram på journalanteckningen eller klicka på hanteringsmnenyn och välj där Visa audiogram.

Audiogram kan visas i helskärm eller skrivas ut.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk