Audiogram

Hur du visar audiogram i anteckningen Hörseltest

  1. Gå till patientöversikten.
  2. Klicka på dokumentationsmappen.
  3. Skapa eller leta upp en anteckning med en hörselmätning.
  4. Välj Visa audiogram på anteckningen eller klicka på hanteringsmenyn och välj där Visa audiogram.

Audiogram kan visas i helskärm eller skrivas ut.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan