Audiogram

Hur du visar audiogram i anteckningen Hörseltest

  1. Gå till patient/elev-översikten.
  2. Klicka på dokumentationsmappen.
  3. Skapa eller leta upp en anteckning med en hörselmätning.
  4. Välj Visa audiogram på anteckningen eller klicka på hanteringsmenyn v och välj där Visa audiogram.

Audiogram kan visas i helskärm eller skrivas ut.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan