Säkerhet

ProReNata Journal är byggt på industristandard vad gäller informationssäkerhet. Det innebär att:

  • All kommunikation med ProReNata Journals servrar sker krypterat över https.
  • Webservrarna ligger bakom en brandvägg och är konfigurerade att bara släppa fram web-trafik.
  • All journaldata lagras krypterat i databasen. Om en person kommer åt databasen så kommer de fortfarande inte att kunna läsa journaldata.
  • Databasen är inte direkt åtkomlig från internet, den ligger helt stängd bakom en brandvägg.
  • ProReNata bevakar säkerhetsuppdateringar för alla ingående program (databas, webserver, operativsystem, programmerings-ramverk mm) och uppdaterar vid behov skyndsamt.
  • All åtkomst till ProReNata Journal sker via stark autentisering med tvåfaktors-inloggning (motsvarande bank). Detta gäller även ProReNatas egen personal.
  • Alla lösenord lagras enligt industristandard (hash+salt). Inga lagras i klartext.
  • All åtkomst till ProReNata Journals servrar loggas. Loggarna kontrolleras regelbundet.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk