Säkerhet

Prorenata Journal är byggt på industristandard vad gäller informationssäkerhet. Det innebär att:

  • All kommunikation med Prorenata Journals servrar sker krypterat över HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).
  • Webbservrarna ligger bakom en brandvägg och är konfigurerade att bara släppa fram webbtrafik.
  • All journaldata lagras krypterat i databasen. Om en person kommer åt databasen så kommer de fortfarande inte att kunna läsa journaldata.
  • Databasen är inte direkt åtkomlig från internet, den ligger helt stängd bakom en brandvägg.
  • Prorenata bevakar säkerhetsuppdateringar för alla ingående program (databas, webbserver, operativsystem, programmerings-ramverk mm) och uppdaterar vid behov skyndsamt.
  • All åtkomst till Prorenata Journal sker via stark autentisering med tvåfaktors-inloggning (motsvarande inloggning på internetbank). Detta gäller även Prorenatas egen personal.
  • Alla lösenord lagras enligt industristandard (hash+salt). Inga lösenord lagras i klartext.
  • All åtkomst till Prorenata Journals servrar loggas. Loggarna kontrolleras regelbundet.

    Ska_rmavbild_2019-11-20_kl._13.53.52.png


 
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan