Hur du byter kalendervy och navigerar i kalendern

Kalender visar aktiviteter i någon av de fyra kalendervyerna Dag, Vecka, Månad och Tidsplan. Klicka på respektive vy för att visa alla dina kalenderhändelser för den valda tidsperioden. Du kan snabbt ta dig runt i kalendern genom att använda bland annat datumväljaren och genvägar.

Hur du byter kalendervy

 1. Öppna kalendern genom att klicka på Kalender i sidhuvudet.
 2. Klicka på Dag/Vecka/Månad/Tidsplan i översikten över kalendern uppe till höger.

Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._10.40.12.png


Hur du använder kalendervyn Tidsplan

I sidofältet Vad visas kan du välja vad som ska visas i Tidsplanen. Tidsplan visar en sammanfattning av dina kommande kalenderhändelser, de visas i en lista grupperad efter aktivitet per dag. Du kan klicka på händelserna och redigera dem.

Klicka på knappen Tidsplan:

Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._10.42.10.png

 

Hur du redigerar kalenderhändelser i vyn Tidsplan

 1. Klicka på en kalenderhändelse.
 2. En meny öppnas där du ser information för själva kalenderhändelsen samt möjlighet att redigera, kopiera, ta bort eller skapa och skicka kallelse på densamma. Observera att du behöver ha läs-och skrivrättighet att redigera andras kalenderhändelser. Om du endast har läsrättighet så är bara alternativet Kopiera möjligt i denna meny.

Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._10.43.58.png

När du skrollar i listan laddas fler kalenderhändelser allteftersom du når antingen den övre eller nedre delen av vyn.

Visning av aktuellt klockslag i kalendern

Aktuellt klockslag för dagens datum visas med en röd linje i kalendern. Detta underlättar när du planerar och bokar in nya aktiviteter i kalendern.

 1. Klicka på kalenderikonen i sidhuvudet.
 2. Kalendervyn öppnas, aktuellt klockslag på innevarande dags datum visas med en röd linje:

Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._10.46.37.png

Om du varit inaktiv kan du klicka på Uppdatera för att få rätt klockslag att visas:

Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._10.48.05.png


Visning av enstaka och flera heldagshändelser i kalendern

För att öka synbarheten och underlätta arbetet med kalendern visas de 4 första heldagshändelserna i kalendervyn medan de övriga heldagshändelserna är markerade som "se X antal till". För att se alla dina heldagshändelser för ett specifikt datum, klicka på "se X antal till". 

 1. Klicka på kalenderikonen i sidhuvudet.
 2. Om du har lagt in en enstaka heldagshändelse i kalendern kommer du att se den överst i raden Heldag i kalendervyn.
 3. Om du har fler än 4 stycken heldagshändelser på samma datum kommer de fyra första att visas i Heldagsraden  i kalendern, de övriga visas som "se X antal till":


  Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._10.51.31.png

 4. För att se de övriga heldagshändelserna, klicka på "se X antal till". Ett nytt fönster med samtliga heldagshändelser öppnas:

  Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._10.52.33.png


 5. Klicka på Stäng eller x (krysset) i högra hörnet för att stänga fönstret.


Hur du använder datumnavigering i kalendern

Du kan snabbt ta dig runt i kalendern genom att använda datumnavigering eller genvägar i kalendervyn.

 1. Klicka på kalenderikonen i sidhuvudet. Kalendern öppnas.
  I kalendern kan du navigera via piltangenterna och >, knappen Idag
  samt datumväljaren v vid årtalet.

  Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._10.53.04.png

 2. Klicka på datumväljaren v vid årtalet:

  Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._10.53.41.png

  Datumväljaren följer den kalendervy du har ställt in och visar:
  Kalendervyn Dag visar dagar med förkortade namn:

  Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._10.56.09.png

  Kalendervyn Vecka visar veckonummer i vänster kolumn:

  Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._10.56.31.png

  Kalendervyn Månad visar månader med förkortade namn:

  Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._10.56.54.png

 

Aktuellt/innevarande dags datum är markerat med en orange fyrkant. Förflytta dig i kalendern genom att klicka på << eller < för att gå bakåt i tid alternativt > eller >> för att gå framåt i tid.

Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._10.57.37.png

<< navigerar ett år bakåt i tid, innevarande månad

< navigerar en månad bakåt innevarande år

> navigerar en månad framåt i tid, innevarande år

>> navigerar ett år framåt i tid, innevarande månad

 

Hur du använder genvägar i månadsvyn

I månadsvyn kan du ta genvägar genom att klicka på antingen datum eller veckonummer: 

Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._11.04.17.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan