Konfigurera kontakttyper för anteckningar

Som administratör för din organisation kan du konfigurera kontakttyper som kan väljas för nya anteckningar.

För att konfigurera kontakttyper gör du så här:

  1. Gå till organisationsinställningar och välj Journaler.
  2. Konfigurera kontakttyper.
  3. Klicka på Spara om du vill spara ändringarna.

Konfigurationsalternativ:

  • Om du vill lägga till en ny kontakttyp klickar du på Ny rad-knappen och skriver kontakttyp i textfältet.
  • Om du vill ta bort en kontakttyp klickar du på den röda minus-ikonen till höger av textfältet.
  • Om du vill ändra i vilken ordning kontakttyper visas i anteckningen klickar du på det blå tecknet till vänster av textfältet, drar och släppar kontakttypen på den nya platsen.   
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan