Konfigurera kontakttyper för anteckningar

Som administratör för din organisation kan du konfigurera kontakttyper som kan väljas för nya anteckningar.

Hur du konfigurerar kontakttyper för anteckningar

  1. Gå till organisationsinställningar och välj Journaler.
    Din organisation -> Organisationsöversikt ->  Inställningar ->Journaler.
  2. Konfigurera kontakttyper.
  3. Klicka på Spara om du vill spara ändringarna.

Konfigurationsalternativ:

  • Om du vill lägga till en ny kontakttyp klickar du på Ny rad-knappen och skriver kontakttyp i textfältet.
  • Om du vill ta bort en kontakttyp klickar du på den röda minus-ikonen till höger av textfältet.
  • Om du vill ändra i vilken ordning kontakttyper visas i anteckningen klickar du på det blå tecknet till vänster av textfältet, drar och släppar kontakttypen på den nya platsen.   
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan