Konfigurera funktioner

Som administratör för din organisation kan du konfigurera vilka funktioner (moduler) som är tillgängliga för användare i din organisation och vilken behörighetsnivå som krävs för att använda funktionen.

Hur du konfigurerar funktioner 

 1. Gå till organisationsinställningar och välj Moduler. Din organisation -> Organisationsöversikt -> Inställningar -> Moduler.
 2. Aktivera/inaktivera funktionalitet genom att markera/avmarkera kryssrutorna.
 3. Välj minsta behörighet för att använda funktionen (om tillämpligt).
 4. Klicka på Spara om du vill spara ändringarna.

Du kan konfigurera samt ändra inställningar för följande funktioner:

 • Minsta behörighet för att hantera anteckningsmallar - den minsta organisationsbehörighet en användare behöver ha för att kunna hantera anteckningsmallar. Välj mellan Underadministratör eller Administratör.

 • Minsta behörighet för att hantera skolor/mottagningar - den minsta organisationsbehörighet en användare behöver ha för att kunna t.ex. inaktivera enhet, redigera namn, adress, klasser, grupper m.m. för organisationens skolor/enheter. Välj mellan Medlem, Underadministratör eller Administratör.

 • Minsta behörighet för att hantera elever - den minsta organisationsbehörighet en användare ha för att kunna lägga till och redigera elever. Välj mellan Medlem, Underadministratör eller Administratör

 • Minsta behörighet för att redigera elevadresser - den minsta organisationsbehörigheten en användare behöver ha för att kunna lägga till och redigera elevadresser. Välj mellan Medlem, Underadministratör eller Administratör.

 • Tillåt redigering av importerade adresser -  kryssa i denna ruta om du vill tillåta att en användare som kan redigera en adress även kan redigera adressen om den skapats via import. Klicka ur denna ruta om du vill begränsa möjligheten att redigera importerade adresser. Användaren har fortfarande rätt att ändra om en adress är primär eller inte.

 • Använd Post-It-lappar - kryssa i denna ruta om du vill aktivera Post-It-lappar för alla användare. Läs mer om hur du kan jobba med funktionen Post-It-lappar

 • Minsta behörighet för att administrera ärenden - den minsta organisationsbehörighet en användare ska ha för att kunna ta bort ärenden och ändra ärendetyp.

 • Använd bevakningar - kryssa i rutan om du vill att organisationens användare ska kunna använda och skicka bevakningar till sig själva och andra.

 • Tillåt användare att skapa privata bevakningar - kryssa i rutan för att organisationens användare ska kunna skapa privata bevakningar. Privata bevakningar visas bara hos den som skapat dem, är ansvariga för dem eller har rättigheten att "Hantera bevakningar". 

 • Bevakningar är privata som förinställning - kryssa i rutan för att låta alla bevakningar vara privata.

 • Minsta behörighet för att hantera och se alla bevakningar - den minsta organisationsbehörighet en användare måste ha för att kunna se och ta bort bevakningar även privata för andra användare. Välj mellan Medlem, Underadministratör eller Administratör. Observera att användare som ska kunna konvertera bevakning till kalenderhändelse för andra användare behöver ha denna behörighetsnivå.

 • Minsta behörighet för att se andras bevakningar i listor - den minsta organisationsbehörighet en användare måste ha för att kunna se flikarna "Allas bevakningar" och "Allas avklarade bevakningar" i listor & tabeller. De kan fortfarande se andras bevakningar genom att gå till sidan för en elev/patient. Observera att användare som ska kunna hantera och se andras bevakningar i Listor & Tabeller för att kunna boka in deras bevakningar i kalendern behöver ha denna behörighetsnivå.

 • Använd Anslagstavlan - kryssa i rutan för att aktivera funktionalitet för att skicka meddelanden till alla i organisationen. Läs mer om Anslagstavlan här

 • Minsta behörighet för att skriva på anslagstavlan - den minsta organisationsbehörighet en användare måste ha för att kunna skapa ett meddelande på anslagstavlan till alla användare i organisationen. Välj mellan Medlem, Underadministratör eller Administratör.

 • Använd Prorenata Fildelning - kryssa i rutan för att aktivera funktionalitet för att kunna dela filer med icke-Prorenataanvändare.

 • Minsta behörighet för att dela filer med icke-Prorenata-användare - den minsta organisationsbehörighet en användare behöver ha för att kunna dela filer digitalt med icke-Prorenataanvändare via Prorenata Fildelning. Välj mellan Medlem, Underadministratör eller Administratör

 • Visa statistikfliken - kryssa i rutan för att visa statistikflik under Listor & Tabeller.

 • Minsta behörighet för att använda statistikfliken - den minsta organisationsbehörighet en användare behöver ha för att kunna se övergripande statistik. Välj mellan Medlem, Underadministratör eller Administratör. Läs mer om hur du kan arbeta med statistik här.
 • Visa rapportfliken - kryssa i rutan för att visa rapportfliken under Listor & Tabeller

 • Minsta behörighet för att använda rapportfliken - minsta organisationsbehörighet en användare behöver ha för att kunna skapa rapporter från befintliga rapportmallar. Välj mellan Medlem, Underadministratör eller Administratör. Läs mer om hur du kan arbeta med rapporter här

 • Minsta behörighet för att redigera rapportmallar - minsta organisationsbehörighet en användare behöver ha för att kunna använda rapportgeneratorn.

 • Visa biblioteket - kryssa i rutan för att visa Biblioteket där administratörer kan bifoga egna filer för organisationens användare.

 • Minsta behörighet för att redigera biblioteket - minsta organisationsbehörighet en användare behöver ha för att kunna ändra i biblioteket samt bifoga filer. Välj mellan Medlem, Underadministratör eller Administratör. Läs mer om du hur du kan arbeta med Biblioteket här

 • Visa kalendern - kryssa i rutan om du vill att kalendern ska visas för organisationens användare.
  Läs mer om Kalendern här.

 • Aktivera tilldelade aktiviteter - kryssa i rutan om du vill att organisationens användare ska kunna lägga till andra användare på en kalenderaktivitet.

 • Använd checklistor - kryssa i rutan om du vill att organisationens användare ska kunna jobba med checklistor. Här kan du läsa mer om checklistor.

 • Använd patientnationaliteter - kryssa i rutan om du vill att organisationens användare ska kunna skapa elev/patient med utländskt personnummer. Läs mer om patientnationalitet här.

 • Aktivera scanna direkt - kryssa i rutan för att aktiverar scanner-funktionen så att en användare kan skanna direkt till journalen. Läs mer om hur du kan skanna direkt till journalen.

 • Visa fliken för webbenkäter - kryssa i rutan för att aktivera hanteringen av webbenkäter, dessa visas under Listor & Tabeller. Läs mer om hur du kan skapa och redigera en webbenkät.

 • Tillåt öppna enkätsidor - kryssa i rutan för att tillåta att enkäter kan besvaras utan att behöva skickas ut till specifika elever eller klasser. Läs mer om öppna enkätsidor.

 • Minsta behörighet för att skapa och modifiera webbenkäter - minsta organisationsbehörighet en användare behöver ha för att kunna skapa och modifiera webbenkäter men utan att kunna arkivera eller ta bort dem. Välj mellan Medlem, Underadministratör eller Administratör

 • Minsta behörighet för att arkivera och ta bort webbenkäter - minsta organisationsbehörighet en användare behöver ha för att kunna arkivera och ta bort webbenkäter. Välj mellan Medlem, Underadministratör eller Administratör.

 • Visa fliken för elev/patientformulär - kryssa i rutan om du vill att fliken elev/patientformulär ska visas för användarna i organisationen.

 • Minsta behörighet för att hantera elev/patientformulär - minsta organisationsbehörighet en användare behöver ha för att kunna skicka och hantera formulär från elever/patienter. Välj mellan Medlem, Underadministratör eller Administratör.
  Läs mer om elev/patientformulär.

 • Tillåt användare att skicka mail till elever/patienter - kryssa i rutan för att tillåta att användarna kan skicka mejl. Läs mer om hur du skickar mejl till elever/patienter.

 • Tillåt användare att skicka sms - kryssa i rutan för att aktivera SMS-funktionen. Läs mer om hur du skickar SMS till en elev/patient

 • SMS-avsändare - den avsändare som står på skickade SMS, max 11 bokstäver eller siffror (SMS-standard).

 • Förvalt vid SMS-påminnelse - Förvalt värde för SMS-påminnelse i bokningsdialog. Välj mellan Skicka ej; Två dagar innan, kl 12; Dagen innan, kl 12; Samma dag, kl 8 eller En timme innan.

 • Använd massutskick av SMS - Tillåter att administratörer gör massutskick av SMS. Läs mer om hur du gör massutskick av SMS här.

 • Skicka välkomstmail till nya användare - kryssa i rutan för att skicka välkomstmail när en ny användare skapats. Läs mer om hur du kan skicka välkomstemail.

 • Minsta behörighet för att visa fliken "Andras okopplade anteckningar" - minsta organisationsbehörighet en användare behöver ha för att visa fliken "Andras okopplade anteckningar" i Listor & Tabeller/Okopplade anteckningar. De anteckningar man ser begränsas fortfarande av de uppdrag man har. 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan