Ställa in en användares uppdrag

Obs! För att kunna ställa in uppdrag så krävs att du minst är underadministratör för din administration. Om du inte är det, men vill bli det, kontakta din produktägare, eller om du själv är produktägare, kontakta ProReNata på support@prorenata.se

Vad innebär det att ställa in uppdrag?

Användarens uppdrag styr vilka organisationsenheter (exempelvis skolor eller mottagningar) som användaren har tillgång till och vilken användarroll (t ex skolsköterska, rektor, läkare) användaren har på den enheten. Användarrollen styr i sin tur vilken behörighet användaren får på de vårdenheter (exempelvis Medicinsk Elevhälsa) som ingår i organisationsenheten. Användarroller ställs in centralt av ProReNata support, om ni har frågor om vilka användarroller som ingår i er organisation och vad de har för behörigheter kan ni fråga supporten. 

För att ställa in användares uppdrag gör du så här:

  1. Gå till användarens inställningssida genom att gå till din organisationssida, klicka på fliken Organisationsöversikt och välja sedan Användare.
  2. Klicka på hanteringsmenyn och välj sedan Redigera behörigheter.
  3. Kontrollera användarens nuvarande behörigheter genom att titta under rubriken Uppdrag. Här står listat vilka uppdrag användaren har i form av en användarroll och en organisationsenhet, t ex Skolsköterska på Småskolan.                  Ska_rmavbild_2017-03-18_kl._20.10.12.png
  • Om du vill lägga till ett uppdrag så klickar du på knappen Nya Uppdrag, väljer sedan användarroll och skola/mottagning för uppdraget och klickar på Ok knappen. Om användare ska få uppdrag för samtliga organisationsenheter (inklusive samtliga enheter som kommer att läggas till i framtiden) väljer du användarroll och sedan kryssar i rutan För hela organisationen (samtliga skolor/mottagningar) 
  • Om användaren ska få uppdrag under en begränsad tid väljer du Tidbegränsat uppdrag och anger datum när uppdrag ska aktiveras/inaktiveras
  • Om du vill inaktivera eller ta bort några behörigheter så gör du det genom att klicka på uppdragets hanteringsmenyn och välja Ta bort uppdrag.
  • Om du vill ta bort alla uppdrag så gör du det genom att klicka på Ta bort alla uppdrag och bekräfta genom att klicka på Ja, ta bort alla uppdrag. 
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk