Ställa in en användares uppdrag

Obs! För att kunna ställa in uppdrag så krävs att du minst är underadministratör för din organisation. Om du inte är det men behöver bli det, kontakta din administratör. 

Vilka enheter du som användare ser i Prorenata Journal grundar sig utifrån tre delar där er administratör/underadministratör konfigurerar de två första.

 1. Uppdrag - Vilka enheter (t.ex. skola, mottagning) användaren har uppdrag på.
 2. Tilldelning - Vilka enheter som användaren är tilldelad, läs mer om tilldelade längre ner i artikeln.
 3. Utvald - Dessa är enheter som användaren själv kan markera som utvalda enheter (stjärnmarkerad) (tidigare “Mina utvalda enheter” under inställningar). Dessa visas på hemsidan och i en snabbmeny i systemets sidofält för att man på så sätt ska kunna nå dessa vart man än är i systemet utan att behöva navigera tillbaka till hemsidan. 

  Hur du arbetar med utvalda objekt kan du läsa mer om här.

Uppdrag

Vad innebär det att ställa in uppdrag för en användare?

Användarens uppdrag styr vilka organisationsenheter (exempelvis skolor eller mottagningar) som användaren har tillgång till och vilken användarroll (t.ex. skolsköterska, rektor, läkare) användaren har på den enheten. Användarrollen styr i sin tur vilken behörighet användaren får på de vårdenheter (exempelvis Medicinsk Elevhälsa) som ingår i organisationsenheten. Användarroller ställs in centralt av Prorenata support.

Här kan du som är administratör se vilka användarroller som ingår i er organisation och vad de har för behörigheter.

Här kan du läsa om begränsad åtkomst för underadministratörer vid uppdragshantering.

För att ställa in användares uppdrag gör du så här:

 1. Gå till användarens inställningssida genom att gå till Din organisation, klicka på fliken Organisationsöversikt och välj sedan Användare.
 2. Klicka på hanteringsmenyn v och välj sedan Redigera behörigheter.
 3. Kontrollera användarens nuvarande behörigheter genom att titta under rubriken Uppdrag. Här står listat vilka uppdrag användaren har i form av en användarroll och en organisationsenhet, t.ex. Skolsköterska på Småskolan.                 

Ska_rmavbild_2020-09-11_kl._11.46.50.png

 1. Välj Organisationsbehörighet för användaren: Administratör, Underadministratör eller Medlem.
 2. För att lägga till ett uppdrag, klicka på knappen Nya Uppdrag, välj sedan användarroll och skola/mottagning för uppdraget. Klicka sedan på Ok-knappen. Om användare ska få uppdrag för samtliga organisationsenheter (inklusive samtliga enheter som kommer att läggas till i framtiden) väljer du användarroll och kryssar sedan i rutan För hela organisationen (samtliga skolor/mottagningar). Det är också möjligt att skapa uppdrag på Områden om organisationen har sådana definierade. Läs mer här hur Områden används vid uppdragshantering. 

  Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._09.56.39.png
 3. Kryssa i rutan Lägg till i användarens utvalda skolor/enheter för att skolorna/enheterna automatiskt ska läggas till i användarens utvalda enheter
 4. Om användaren ska få uppdrag under en begränsad tid väljer du Tidsbegränsat uppdrag och anger datum när uppdrag ska aktiveras/inaktiveras

Ta bort uppdrag

 1. Om du vill inaktivera eller ta bort uppdrag, klicka på uppdragets hanteringsmeny v och välj Ta bort uppdrag.
 2. Om du vill ta bort alla uppdrag så gör du det genom att klicka på Ta bort alla uppdrag och bekräfta genom att klicka på Ja, ta bort alla uppdrag.

Tilldelade 

För att ställa in användares tilldelade enheter 

När uppdrag lagts till på en användare blir dessa automatiskt inlagda på användarens tilldelade enheter. Du kan ändra dessa genom att

 1. Gå till användarens inställningssida genom att gå till Din organisation. Klicka på fliken Organisationsöversikt och välj sedan Användare.
 2. Klicka på hanteringsmenyn v och välj sedan Redigera detaljer.
 3. Lägg till genom att klicka i textfältet och få upp de enheter som du har uppdrag på men som du inte blivit tilldelad till. Alternativt kan du klicka på Välj alla och då bli tilldelad alla enheter du har uppdrag på.
 4. Ta bort genom att klicka på X på den enhet du vill ta bort från tilldelade enheter. Om du vill ta bort alla enheter från tilldelade klickar du på Töm val.

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._09.59.57.png

Hur fungerar dina tilldelade skolor/mottagningar?  

Dessa tilldelade enheter styr vilka enheter som användaren kan navigera till. Om denne försöker navigera till en enhet som inte finns inlagd som tilldelad enhet kommer användaren få upp en dialog där de får bekräfta om de vill gå vidare till denna enhet. Om de väljer att gå vidare kommer detta loggas i deras händelselogg.

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._10.01.27.png

Användaren kommer att kunna se vilka enheter som inte är en av dennes tilldelade enheter i enhetsöversikten under Din organisation.

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._10.01.57.png

 

Dina tilldelade skolor/mottagningar används även som urval i olika funktioner i Listor & Tabeller. 
Skolan/mottagningen måste ingå i dina tilldelade skolor/mottagningar för följande funktioner i Listor & Tabeller:

 • visning av Upplysningar 
 • visning av Varningar 
 • visning av Okopplade anteckningar
 • märkta anteckningar

Bevakningar, fildelningar, journalkopior och kalenderbokningar visas för alla enheter man har uppdrag på, oavsett om de ingår i dina tilldelade skolor/mottagningar eller inte.


Sök efter elever/patienter

Sök på en elev/patient. Urvalet som visas begränsas till de som ingår i dina tilldelade skolor/mottagningar.

Om du önskar att visa alla elever/patienter klickar du på Klicka för att visa alla längst ner på listan. En dialogruta öppnas där alla elever/patienter visas (inklusive de som inte ingår i dina tilldelade skolor/mottagningar).
Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._10.07.08.png 


Välja elev/patient för ärende

När du skapar ett ärende och ska välja elev/patient för detta visas bara de elever/patienter som ingår i dina tilldelade skolor/mottagningar.


Åtkomst till skola/mottagning

När man lägger till eller tar bort uppdrag för en användare så uppdateras samtidigt användarens tilldelade skolor/mottagningar.


Besöksloggen

När man använder besöksloggen för en användare visas besök på journaler inom både tilldelade och icke tilldelade skolor/mottagningar. Kryssa i rutan Endast besök utanför egna enheter om du bara vill se besök på journaler på skolor/mottagningar som inte tillhör användarens tilldelade enheter.

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._10.03.12.png

 


Läs mer om användar- och kontoinställningar här:

Hur hanterar jag användarinställningar?

Hur ändrar jag mina uppgifter/kontoinställningar?

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan