Hur flyttar jag en elev/patient inom den egna skolan/mottagningen?

Obs! För att kunna flytta en elev/patient krävs att du är administratör för din organisation. Om du inte är administratör men vill bli det, kontakta din administratör.

För att flytta en elev/patient inom den egna organisationen

 1. Gå till Din organisation och välj Organisationsöversikt in knappraden.
 2. Välj Elev/Patientförflyttningar.
 3. Välj Flytta en elev/Flytta en patient för att starta guiden för Elev/Patientförflyttning

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._14.24.04.png

Förflyttningsguide

För att utföra en elev/patientförflyttning får du hjälp av guiden som tar dig igenom processens 3 steg. Det finns en kort förklaring för varje steg på vänster sida i guiden.Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._14.25.29.png

 1. Flyttas var?

 • Skriv in ett par tecken till fältet Elev/Patient och välj eleven/patienten från listan.
 • Välj skolan/mottagning som du vill flytta eleven/patienten till i menyn Flytta till skola/Flytta till mottagning.
 • Om du flyttar inom skolan, kan du välja skolklass eleven ska flyttas till från listan Flytta till skolklass.
 • Om du markerar Hantera konflikt genom sammanslagning så kommer en eventuell elev/patient med samma personnummer på mottagningen att slås samman med denna elev/patient. Obs! Om du väljer detta alternativ och eleverna/patienterna sammanfogas är det inte längre möjligt att skilja dem från varandra. Du kan lämna fältet omarkerat och komma tillbaka till det här steget senare, om det behövs.
 • Klicka på Kontrollera-knappen.

2. Kontrollera

 • Om förflyttningen är Giltig, klicka på Flytta elev/Flytta patient.
 • Om förflyttningen är Ogiltig, klicka på Föregående och kontrollera dina uppgifter.
 • Om eleven/patienten har elevärenden/patientärenden som inte säkert kan flyttas över till målorganisationsenheten, är förflyttningen ogiltig. Ärenden måste tas bort/avklaras först för att överföringen genomförs.

3. Flytta elev

 • Patienten kommer att förflyttas, här får du rapporten om förflyttningen.
 • Klicka på Klar för att stänga guiden.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan