Var hittar jag anteckningshistorik?

I enlighet med lagstiftning loggas allt som sker med journalerna, vilka som har läst och vilka som har skrivit i journalen. All journaldata är även versionshanterad. Det innebär att anteckningar som redigeras eller stryks alltid finns kvar och du har möjlighet att titta på tidigare versioner av dem. Innan anteckningen är signerad och om det är mindre än två veckor sedan du skrev anteckningen kan du dock redigera utan att förändringarna sparas. Journalen visar alltid den aktuella, senaste versionen av en anteckning.

Hur du hittar anteckningshistorik

  1. Gå till patientens sida.
  2. Klicka på dokumentationsmappen.
  3. Gå till anteckningen.
  4. Klicka på hanteringsmenyn och välj Anteckningshistorik
  5. Välj version som du behöver i listan.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan