Hur skapar jag en ny varning?

Hur du skapar en ny varning

  1. Gå till patientens sida.
  2. Välj dokumentationsmapp.
  3. Klicka på Ny Varning i knappraden.
  4. Välj varningskategori i dialogrutan som dyker upp.
  5. Skriv en anteckning i textfältet.
  6. Klicka på Spara. Varning-anteckningen skapas och visas på patientöversikten och patientjournalen.

Obs! Information om varningar sparas i varningshistoriken.

Du hittar en översikt över alla varningar genom att klicka på Listor & Tabeller i sidhuvudet och välja Varningar.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan