Filformat för import av elevlistor

För att lägga in skolans alla elever på en gång behövs en datafil med elevinformation. De flesta skolor har elevregister, det vill säga information om elevens kontaktuppgifter, vårdnadshavare, klass med mera i ett datorprogram, t.ex. Schoolsoft. Ur elevregistret kan skolans administratör få ut en Excelfil med uppgifter om eleven. Alternativt går det bra att använda elev/patientimportsmallen som ligger längst ner i detta dokument.

För närvarande stödjer Prorenata Journal följande filformat för att utföra en elev/patientimport:

 • Prorenata importfil (Prorenatas standardfil för import, kan laddas ner nedan.)
 • Schoolsoft dat-fil (Exportfil från Schoolsoft, där kallad profdoc/PMO/Prorenata (IST-format)(class), som saknar årskursinformation)
 • Schoolsoft Elever importfil (textfil eller en Excelfil) (Schoolsofts fil med elevdata, bör innehålla en kolumn 'socialnumber' med elevens personnummer)
 • Schoolsoft Vårdnadshavare importfil (textfil eller en Excelfil) (Schoolsofts fil med vårdnadshavardata, bör innehålla en kolumn 'student_socialnumber' med elevens personnummer)
 • Tersus Adela (kommaseparerad textfil från Tersus Adela)
 • IST Extens för Prorenata (kommaseparerad textfil från IST Extend)
 • Procapita (kommaseparerad textfil från Procapita)

Information som kan importeras till Prorenata Journal

 • Förnamn och Efternamn
 • Personnummer
 • Årskurs och klass
 • Kontaktinformation till eleven (gatuadress, postnummer, postort, land, upp till tre telefonnummer och en e-post)
 • 2 stycken vårdnadshavare (förnamn, efternamn, personnummer)
 • Kontaktinformation till vårdnadshavare (gatuadress, postnummer, postort, land, upp till tre telefonnummer och en e-post)

Viktigt vid användning av Excel

Om man använder Excelfiler för import till Prorenata så är det viktigt att personnummer-kolumnen är formaterad som text, som beskrivet i Microsofts supportartikel. Annars kan Excel i vissa fall tolka personnumret som en siffra (t.ex. 198601030000) och därmed avrunda eller skriva om det som 19860103e4 vilket blir helt fel för just personnummer.

Obs! Prorenata Journal stödjer inte Excelfiler som är filtrerade. 

Observera att denna supportartikel innehåller 14 bifogade bilagor/PDF:er längst ned i artikeln.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan