Hur utför jag en elev/patientimport?

Obs! För att kunna utföra en elev/patientimport behöver du ha behörighet som administratör för din organisation. Om du vill ändra din behörighet för att bli administratör, kontakta din administratör eller din produktägare.

Sidan för elev/patientimport når du genom att:

 1. Gå till skolan/mottagningen som du vill importera elever/patienter till och väljer fliken Aktiva elever/Aktiva patienter.
 2. Klicka på Importera elever/Importera patienter.Ska_rmavbild_2018-10-10_kl._11.33.28.png
 3. Elev/Patientimport-guiden öppnas för att guida dig genom importen.

Alternativt:

 1. Gå till Din organisation i sidhuvudet och välj Organisationsöversikt i knappraden.
 2. Välj Patient/Elevimporter. Här kan du överblicka utförda importer av elever/patienter.Välj
 3. Ny elevimport/Ny patientimport för att starta importguiden.Ska_rmavbild_2018-10-10_kl._11.34.40.png

Importfil guide

För att utföra en elev/patientimport får du hjälp från importguiden som tar dig igenom 4 steg. Du har en kort förklaring för varje steg på vänster sida av guiden.

 1. Ska_rmavbild_2018-10-10_kl._11.29.26.png

1. Importinformation

 • Välj skolan/mottagning som du vill importera elever/patienter till i menyn Skola/Mottagning.
 • Välj vilket läsår importen gäller i menyn Läsår. Det nuvarande läsåret är förvalt.
 • Välj vilket format filen har i menyn Filformat.
 • Om samtliga elever/patienter i organisationsenheten som inte återfinns i importfilen ska arkiveras automatiskt, markera kryssrutan Arkivera patienter som inte återfinns i importfilen.* 
  (Om du vill använda den tidigare funktionen Ersättningsimport kontakta ProReNata support.)
 • Om importen ska göras till en gymnasieskola och årskurserna är angivna i filen som 1, 2, 3 snarare än 10, 11, 12 så kan du kryssa i Hantera som gymnasieskola. ProReNata Journal kommer då att hantera årskurs 1, 2, 3 och 4 som gymnasieårskurser och inte grundskoleårskurser. (Detta alternativ kommer endast att visas om skolan har skolnivå Ospecificerad du kan läsa mer om skolnivåer här
 • Klicka Ladda upp fil knappen.

2. Ladda upp fil

 • .
 • Klicka på Kontrollera filen.

3. Kontrollera filen

 • Filen håller nu på att kontrolleras av servern och du kan i det här steget se eventuella fel innan du fortsätter och importerar filen. Elever/patienter från rader som är giltiga för import visas i tabellen Giltiga rader.
 • Om du väljer fliken Tomma/ogiltiga rader får du en översikt över tomma eller ogiltiga rader som kommer att hoppas över vid import.
 • Om du önskar att förbättra filen, måste du göra det i din textredigerare och ladda upp filen igen. Bara klicka på Föregående knappen, ladda upp importfilen på nytt och klicka på Kontrollera filen.
 • Klicka på Importera filen och bekräfta att du vill importera filen i dialogrutan som dyker upp.

4. Importera filen

 • Importfilen håller på att importeras, detta kan ta några minuter, beroende på filens storlek.
 • Du kan avbryta en filimport om du klickar på Avbryt knappen och bekräfta att du vill avbryta filimporten i dialogrutan som dyker upp.
 • Importerade elever/patienter visas i tabellen.
 • Du kommer att få ett mail när importen är klar.
 • Tryck Klar knappen för att stänga guiden.

 

 

* Det finns möjlighet att exkludera en elev från att bli arkiverad vid arkiveringsimport . Läs mer om hur man gör här!  

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk