Vaccinationsstatus och Vaccinationsprogram

För att dokumentera elevens vaccinationsstatus och/eller vilket vaccinationsprogram eleven följer, måste din journal ha anteckningsmallen Vaccinationsstatus. Om du inte hittar anteckningsmallen, kontakta din administratör. Om du själv är administratör, kontakta ProReNata support.

Hur du dokumenterar vaccinationsstatus och/eller vaccinationsprogram
för eleven/patienten

  1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
  2. Klicka på Ny anteckning-knappen och välj Vaccinationsstatus. En dialogruta öppnas där du kan dokumentera vaccinationsprogrammet.
  3. Kontrollera informationen om vaccinationen (datum, ansvarig, kontakttyp)
  4. Välj vaccinationsstatus och/eller vilket vaccinationsprogram som patienten följer i listan Vaccinationsstatus. Välj i listrutan bland de alternativ: följer svenskt vaccinationsprogram, färdigvaccinerad enligt svenskt vaccinationsprogram, följer ej svenskt vaccinationsprogram eller annan status.
  5. Ange kommentar i fältet Anteckning (om tillämpligt).
Information om vaccinationsstatus och/eller vaccinationsprogrammet sparas också i patientens vaccinationskort.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan