Vaccinationsstatus och Vaccinationsprogram

För att dokumentera elevens vaccinationsstatus och/eller vilket vaccinationsprogram eleven följer, måste din journal ha anteckningsmallen Vaccinationsstatus eller Vaccinationsprogram. Om du inte hittar anteckningsmallen, kontakta din administratör, eller om du själv är administratör, kontakta ProReNata support.

Gör så här om du vill dokumentera vaccinationsstatus och/eller vaccinationsprogram för patienten:

  1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
  2. Klicka på Ny anteckning knappen och välj Vaccinationsprogram. En dialogruta dyker upp där du kan dokumentera vaccinationsprogramet.
  3. Kontrollera informationen om vaccinationen (datum, ansvarig, kontakttyp).
  4. Välj vaccinationsstatus och/eller vilket vaccinationsprogram som patienten följer i listan Vaccinationsstatus. Välj i listrutan bland de alternativ: följer svenskt vaccinationsprogram, färdigvaccinerad enligt svenskt vaccinationsprogram, följer ej svenskt vaccinationsprogram eller annan status.
  5. Ange kommentar i fältet Anteckning (om tillämpligt).
Information om vaccinationsstatus och/eller vaccinationsprogrammet sparas också i patientens vaccinationskort.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk