Vaccinationsstatus och Vaccinationsprogram

För att dokumentera elevens/patientens vaccinationsstatus och/eller vilket vaccinationsprogram eleven/patienten följer, måste din journal ha anteckningsmallen Vaccinationsstatus. Om du inte hittar anteckningsmallen, kontakta din administratör. Om du själv är administratör, kontakta Prorenata support.

Hur du dokumenterar vaccinationsstatus och/eller vaccinationsprogram för eleven/patienten

 1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
 2. Klicka på Ny anteckning-knappen och välj Vaccinationsstatus. En dialogruta öppnas där du kan dokumentera vaccinationsprogrammet.
 3. Kontrollera informationen om vaccinationen (datum, ansvarig, kontakttyp).
 4. Välj vaccinationsstatus och/eller vilket vaccinationsprogram som patienten följer i listan Vaccinationsstatus. Välj i listrutan bland dessa alternativ:
  - Ingen status
  - Följer svenskt vaccinationsprogram 
  - Färdigvaccinerad enligt svenskt vaccinationsprogram
  - Följer ej svenskt vaccinationsprogram
  - Annan status.

  Observera att förvald status kan sättas på denna rad (Vaccinationsstatus) via anteckningsmallen.

 5. Ange kommentar i fältet Anteckning (om tillämpligt).
Information om vaccinationsstatus och/eller vaccinationsprogrammet sparas också i patientens vaccinationskort.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan