Vaccinationsstatus

För att dokumentera elevens vaccinationsstatus måste din journal ha vaccinationsplanering eller anteckningsmall med raden Vaccinationsstatus. Om du inte hittar hur du dokumenterar elevens vaccinationsstatus, kontakta din administratör. Om du själv är administratör, kontakta Prorenata support.

Hur du dokumenterar vaccinationsstatus för eleven i fristående anteckning

 1. Gå till elevens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola.
 2. Klicka på Ny anteckning-knappen och välj Vaccinationsstatus. En dialogruta öppnas där du kan dokumentera vaccinationsstatus.
 3. Kontrollera informationen (datum, ansvarig, kontakttyp).
 4. Välj vaccinationsstatus för eleven i listan Vaccinationsstatus. Välj i listrutan bland dessa alternativ:
  - Ingen status
  - Följer det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
  - Färdigvaccinerad enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
  - Följer ej det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
  - Annan status.

  Observera att förvald status kan sättas på denna rad (Vaccinationsstatus) via anteckningsmallen.

 5. Ange kommentar i fältet Anteckning (om tillämpligt).
Information om vaccinationsstatus sparas också i patientens vaccinationskort.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan