Hur dokumenterar jag en vaccination?

För att dokumentera en vaccination måste din journal ha anteckningsmallen Vaccination. Om du inte hittar anteckningsmallen kontakta din systemförvaltare. Om du själv är systemförvaltare, kontakta Prorenata.

Hur du dokumenterar en ny vaccination

 1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
 2. Klicka på Ny anteckning-knappen och välj Vaccination från listan över tillgängliga anteckningsmallar. En dialogruta dyker upp där du kan registrera vaccinationen.
 3. Kontrollera att datum, tid och ansvarig för vaccinationen stämmer, dessa står längst upp i anteckningen.
 4. Välj vaccin i listan Vaccin. Om vaccinen väljs och det finns information om vaccinet inlagt i Prorenata, så visas detta längst ner i i beskrivningsfältet.
 5. Dokumentera följande information om vaccinationen:
  Dosnummer Används om det finns vaccin som ska ges vid flera tillfällen. Här finns möjlighet att lämna okänt eller numrera 1-10.
  Mängd

  Här kan du ange mängd i fritext.

  Satsnummer (batchnummer)

  Här är det möjligt att välja lämpliga batchnummer som uppdateras beroende på valt vaccin eller ange satsnummer manuellt. Inget batchnummer är förvalt.

  Administrationssätt Välj i listan bland alternativen: intramuskulärt, intrakutant, subkutant eller annat administrationssätt. 
  Injektionslokal Här dokumenterar du var vaccinet ges. Välj ett av följande alternativ: vänster överarm, höger överarm eller annan lokalisation.
  Anteckning Här kan du skriva kommentar om vaccinationen.
 6. Klicka på Spara eller Spara och signera-knappen.

Hur du exporterar vaccinationsrapport till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan