Vaccinationskort

För att arbeta med vaccinationskort, måste ditt konto aktiveras för detta. Om det inte är aktiverat så kontakta din administratör. Om du själv är administratör så kontakta Prorenata support.

För att öppna vaccinationskortet, gå till elev/patientöversikten. Klicka på Kurvor & Tabeller, välj Vaccinationskort. En dialogruta öppnas där du kan se vaccinationskortet.

Vaccinationskort innehåller uppgifter om vaccinationer som dokumenterats i systemet:

  • Datum
  • Ansvarig
  • Vaccin
  • Dos nr
  • Översikt av vaccinationer som ska rapporteras
  • Anteckning
Datum Datum för när dokumentation utfördes.
Ansvarig Ansvarig för vaccinationsanteckning som gjorts.
Vaccin Här visas den information om vaccinet.
Dos nr Används om det finns vaccin som ska ges vid flera tillfällen. Här finns möjlighet att lämna okänt eller numrera 1-10.
Vaccinationer som ska rapporteras Vaccinerna som ska rapporteras enligt allmänna vaccinationsprogrammet
Anteckning Här visas kommentar om vaccinationen (om tillämpligt).

 

Vaccinationskortet kan också innehålla uppgifter om patienten följer/följer ej svenskt vaccinationsprogram eller om patienten har fått alla vaccin enligt svenskt vaccinationsprogram för sin åldersgrupp.

På vaccinationskortet visas förklarande text till vaccinationsförkortningar samt sjukdom vaccinet ges mot.

Du kan skriva ut Vaccinationskort om du klickar på Skriv ut-knappen och följer stegen som beskrivs här.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan