Vaccinationskort

För att arbeta med vaccinationskort, måste ditt konto aktiveras för detta. Om det inte är aktiverat så kontakta din administratör, eller om du själv är administratör så kontakta ProReNata support.

För att öppna vaccinationskortet gör så här och välj Vaccinationskort. En dialogruta dyker upp där du kan se vaccinationskortet.

Vaccinationskort innehåller uppgifter om vaccinationer som dokumenterades i systemet:

  • Datum
  • Ansvarig
  • Vaccin
  • Dos nr
  • Översikt av vaccinationer som ska rapporteras
  • Anteckning
Datum Datum för när dokumentation utfördes.
Ansvarig Ansvarig som ordinerat vaccinet.
Vaccin Här visas den information om vaccinet.
Dos nr Används om det finns vaccin som ska ges vid flera tillfällen. Här finns möjlighet att lämna okänt eller numrera 1-10.
Vaccinationer som ska rapporteras Vaccinerna som ska rapporteras enligt allmänna vaccinationsprogrammet.
Anteckning Här visas kommentar om vaccinationen (om tillämpligt).

 

Vaccinationskortet kan också innehåller uppgifter om patienten följer/följer ej svenskt vaccinationsprogram eller om patienten har fått alla vaccin enligt svenskt vaccinationsprogram för sin åldersgrupp.

På vaccinationskortet visas förklarande text till vaccinationsförkortningar samt sjukdom vaccinet ges mot.

Du kan skriva ut Vaccinationskortet om du klickar på Skriv ut-knappen och och följer stegen som beskrivs här.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan