Vaccinationskort

För att arbeta med vaccinationskort behöver du ha behörighet till den medicinska dokumentationsmappen under Kurvor & Tabeller. Om du inte har det så kontakta din administratör. Om du själv är administratör så kontakta Prorenata support.

För att öppna vaccinationskortet, gå till elev/patientöversikten. Klicka på Kurvor & Tabeller, välj Vaccinationskort. En dialogruta öppnas där du kan se vaccinationskortet.

Vaccinationskort innehåller uppgifter om vaccinationer som dokumenterats i systemet:

  • Datum
  • Ansvarig
  • Vaccin
  • Dos nr
  • Översikt av vaccinationer som ska rapporteras
  • Översikt av övriga vaccinationer
  • Anteckning
Datum Datum för när dokumentation utfördes.
Ansvarig Ansvarig för vaccinationsanteckning som gjorts.
Vaccin Här visas den information om vaccinet.
Dos nr Används om det finns vaccin som ska ges vid flera tillfällen. Här finns möjlighet att lämna okänt eller numrera 1-10.
Vaccinationer som ska rapporteras

Vaccinerna som ska rapporteras enligt allmänna vaccinationsprogrammet

Annan

Här visas övriga vaccinationer som inte ska rapporteras enligt allmänna vaccinationsprogrammet

Anteckning

Här visas kommentar om vaccinationen (om tillämpligt).

 

Vaccinationskortet kan också innehålla uppgifter om vaccinationsstatus alltså om patienten följer/följer ej det allmänna vaccinationsprogrammet för barn eller om patienten är färdigvaccinerad enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

På vaccinationskortet visas förklarande text till vaccinationsförkortningar samt sjukdom vaccinet ges mot.

Du kan skriva ut Vaccinationskort om du klickar på Skriv ut-knappen och följer stegen som beskrivs här.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan