Hur skapar jag en ny upplysning?

Hur du skapar en ny upplysning

  1. Gå till patientens sida.
  2. Välj dokumentationsmappen.
  3. Klicka på Ny Upplysning i knappraden. 
  4. Välj upplysningskategori i dialogrutan som dyker upp.
  5. Skriv en anteckning i textfältet.
  6. Klicka på Spara. Upplysningsanteckningen skapas och visas på patientöversikten och patientjournalen.

Obs! Information om upplysningar sparas i upplysningshistoriken.

Du hittar en översikt över alla upplysningar genom att klicka på Listor & Tabeller i sidhuvudet och välja Upplysningar.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan