Patientkort/Elevkort

Patientkort/Elevkort är en del av patientens journal som syns på patientsidan och är en förteckning över grundinformation om patienten. Har du tillgång till flera av patientens journaler ser du fler uppsättningar patientkort. Vilka rubriker du ser på patientkortet bestäms av din organisation. Några vanliga fasta rubriker är allergier, socialt, ärftlighet, diagnoser, medicinering, social-/medicinsk-/psykologisk basfakta.

Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._13.06.07.png

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan