Patientinformation

Följande information angående patienten går att lägga in i Prorenata Journal:

Förnamn Patientens förnamn.
Efternamn Patientens efternamn.
Personnummer Patientens personnummer. För Sverige: består av 12 siffror. Om du skriver in ett ogiltigt personnummer kommer systemet att markera. Vill du skriva in ett tillfälligt personnummer byter du ut första siffran mot en bokstav t.ex.: 20 031205-A003.
Kön Anger om patienten är man eller kvinna. Systemet läser informationen automatiskt från patientens personnummer.
Bild Patientens bild.
Kontaktinformation Varje patient har kontaktinformation med ett eller flera adresskort. Det första kortet innehåller patientens folkbokföringsadress och eventuella tillfälliga adresser. Där kan du även fylla i patientens telefonnummer (ett eller flera), samt e-postadress.
Anhöriga/Vårdnadshavare Patienter kan ha en eller flera anhöriga med kontaktkort där du kan fylla i så mycket eller så lite kontaktinformation som du själv vill.

Obs! Patientinformation delas av alla som har tillgång till patienten oavsett behörighet. Skriv därför inget i kontaktinformationen som är sekretessbelagt.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan