Funktioner i Prorenata Journal

Hur du använder funktioner i Prorenata Journal

Sökfält

Sökfältet finns alltid tillgängligt högst upp på sidan oavsett var i systemet du befinner dig. Här kan du söka på elever/patienter genom att skriva in förnamn och/eller efternamn alternativt personnummer. När du ser elevens/patientens namn och klickar på det, så förs du till elev-/patientsidan. Obs! Om inaktiva elever/patienter syns i sökresultaten kan du justera i dina inställningar.  Om du önskar att visa alla elever/patienter klickar du på Klicka för att visa alla-knappen längst ner på listan. En dialogruta öppnas där alla hittade (inklusive inaktiva) elever/patienter visas.

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._11.27.57.png

Vanlig sökning

En vanlig sökning påminner om den man gör i t.ex. Google. Du söker brett och får fler sökträffar.
Du kan söka fram elever/patienter genom att skriva in:

  • Endast förnamn ex. Anna
  • Endast efternamn ex. Andersson
  • Både förnamn och efternamn tillsammans ex. Anna Andersson
  • Personnummer, vilken siffra som helst.

Snabbsökning

För att kunna använda snabbsökfunktionen måste denna funktion först aktiveras i din organisation. Kontakta din administratör/produktägare för att göra detta. 

En organisation med många klasser eller elever/patienter kan använda snabbsökfunktionen i sökfältet. Denna sökfunktion tar inte hänsyn till klass eller organisationsenhet. Om du använder personnummer i din sökning måste dessa inledas med 19 eller 20. I snabbsök kan du inte filtrera på klass eller klassnamn. 

Du kan söka fram elever/patienter genom att skriva in:

  • Endast förnamn ex. Anna
  • Endast efternamn ex. Andersson
  • Både förnamn och efternamn tillsammans ex. Anna Andersson
  • Personnummer (observera att personnumren börjar på 19 eller 20) ex. 19870708-123X

Navigationsknappar

Till vänster om sökfältet sitter navigationsknapparna som representerar de centrala
funktionerna i systemet: Hemsidan, Din organisation, Listor & Tabeller, Kalender och Meddelanden. Den funktion du befinner dig på just nu markeras genom ett ljust fält runt knappen. Genom att klicka på knapparna skiftar du var i systemet du befinner dig.

Urklipp  Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._11.28.16.png

Till höger om sökfältet hittar du urklippsknappen som används för att kopiera och klistra in anteckningar.

Hjälpknappen/livbojen Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._11.28.24.png  

Till höger om sökfältet hittar du hjälpknappen där du finner Snabbstart, Snabbkommandon samt en länk till Bruksanvisningen där ytterligare hjälp finns.

Hanteringsmenyknappen  Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._11.28.34.png

Hanteringsmenyknappen v dyker upp på flera ställen i systemet. Den sitter alltid i högra hörnet på den plats du kan göra något med. När du ser den vet du att det finns mer information eller möjlighet att t.ex. redigera informationen. Klicka på knappen så dyker menyn med valmöjligheterna upp.

Textformatering

I journalen har du möjlighet att formatera text. Du kan använda fetstil, kursivt, överstrykning, understrykning, numrerade och oordnade listor. Du kan även infoga länkar och rensa formatering av text.

Bildschirmfoto_2017-03-29_um_10.35.39.png

Dold information

Ibland står det Visa mer... / Klicka för att visa... / Visa alla... efter ett textstycke. Det finns då mer information att tillgå än vad som för närvarande är synligt. Klicka på Visa mer... / Klicka för att visa... / Visa alla... så får du se den dolda informationen.

Snabbkommandon

Du kan använda snabbkommandon för att hitta nyttiga funktioner direkt genom att hålla ned en tangentkombination på tangentbordet.

Frasminne

Du kan även använda ditt personliga eller organisationens frasminne, vilket fungerar som kortkommando för en text eller ett ord att använda för att på så sätt spara tid vid journalskrivning.

Stavningskontroll

Du kan kontrollera stavning när du skriver i journalen med den inbyggda stavningskontrollen i din webbläsare.

Autospar

Prorenata Journal har en integrerad autosparfunktion för anteckningar.

Fildelning

Prorenata Journal har funktionen för att säkert kunna dela en fil (t.ex. en journal, en anteckning eller journalarkiv) med en lista av personer som inte har konto i Prorenata Journal.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan