Scanna direkt till journalen

Obs! Scanning är inte automatiskt påslaget för alla organisationer i ProReNata Journal. Om det är inte aktiverat, så hör av dig, i första hand till en administratör i din organisation, annars kontakta support@prorenata.se.

För att scanning direkt till journalen ska fungera behöver scannern vara Twain-kompatibel.

På grund av tekniska begränsningar stöder vi för närvarande inte scanning-funktionen i Apple Safari. Vi rekommenderar att använda Google Chrome eller Mozilla Firefox istället. 


För att scanna direkt till journalen gör du så här:

  1. Gå till patientens journal och klicka på knappen Ny anteckning.
  2. Gå ner till sektionen Bifoga fil i den nya anteckningen och klicka på knappen Scanna. En dialogruta dyker upp med en vit ruta till vänster där dina inscannade bilder syns och en rad knappar till höger. Om du inte har installerat scanning-pluginen så kommer du att få en förfrågan för att göra detta. Se artikeln om att installera scanning-pluginen.
  3. Tryck på knappen Scanna svartvitt eller Scanna färg för att scanna in en sida. Du kan trycka fler gånger för att scanna in fler sidor.
  4. För att scanna ett dubbelsidigt original väljer du Arkmatare och Dubbelsidig scanning i menyn (Obs! Kan bara användas om din scanner stödjer dubbelsidig skanning).
  5. Redigera inscannade sidor genom att klicka på knappen Rotera markerade sidor eller Ta bort markerade sidor.
  6. Kontrollera att alla inscannade sidor är korrekta och innehåller samma information som det ursprungliga pappersoriginalet.
  7. När du är klar, tryck på Ladda upp för att ladda upp en PDF med dina inscannade sidor.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk