Tillväxttabell

För att arbeta med tillväxttabellen, måste ditt konto aktiveras för detta. Om det inte är aktiverat så kontakta din administratör, eller om du själv är administratör så kontakta ProReNata support.

För att öppna tillväxttabellen gör så här och välj Tillväxttabell. En dialogruta dyker upp där du kan se tillväxtdata.

Tillväxttabell innehåller följande data för patienten:

  • Datum
  • Längt
  • Vikt
  • BMI
  • Pubertet

Tillväxtdata hämtas automatiskt från dina ifyllda Längd- och viktmätningar.

Datum Datum för när dokumentation utfördes.
Längt Längden dokumenteras och visas i centimeter.
Vikt Vikten dokumenteras och visas i kg.
BMI BMI räknas ut automatiskt när du fyllt i Längd- och viktmätning
Pubertet

Pubertetsutveckling dokumenteras enligt Tanner. Behåring: här anges värde för olika faser i pubertal tillväxt. Värdet anges i skala I-V.  Könsorgan: värden dokumenteras för olika faser i pubertal tillväxt. Värdet anges i skala I-V.

Du kan skriv ut tillväxtkurvan om du klickar på Skriv ut-knappen och och följer stegen som beskrivs här.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk