Arbeta med kurvor och tabeller

För att använda kurvor och tabeller, måste ditt konto aktiveras för detta. Om det inte är aktiverat så kontakta din administratör, eller om du själv är administratör så kontakta ProReNata support.

Kurvor och tabeller innehåller data för patienten i samlad form, till exempel:

Kurvor och tabeller når du från Patientöversikten/Elevöversikten:

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk