Jag kan inte logga in, vad ska jag göra?

Gör så här om du har problem med att logga in på ditt Prorenata Journal-konto

Inloggningsproblem

Kontrollera att du använder ett svenskt tangentbord. Prorenata gör skillnad på versaler och gemener och därför är det viktigt att du skriver in ditt lösenord på rätt sätt.

Jag använder YubiKey-nyckel/USB-nyckel och lyckas inte komma in

Obs! YubiKey-nycklarna måste stödja OTP (one-time passcode/password) för att fungera.

Om du använder en YubiKey-nyckel för att logga in så är det viktigt att den lilla lampan på nyckeln börjar lysa grönt innan du trycker på knappen för att skapa en engångskod. Om lampan inte lyser så kan det vara så att just den porten på datorn är trasig, att det är glappkontakt eller att YubiKey-nyckeln är vänd på fel håll. Prova att vända på YubiKey-nyckeln, använda en annan port på datorn eller testa logga in på en annan dator. Om YubiKey-nyckeln inte fungerar efter denna felsökning heller, kontakta Prorenata support för att byta ut den.

Jag använder SMS-kod och lyckas inte komma in

Om du använder SMS-kod för att logga in så måste ditt konto aktiveras för detta. Kontakta din administratör för att kontrollera att du har rätt mobiltelefonnummer kopplat till ditt Prorenata- konto. Kontrollera att du använder rätt användarnamn. Stäng av och starta om telefonen, prova på nytt. 

Om du har följt stegen ovan och fortfarande har problem med att få textmeddelandet med sms-koden ber vi dig kontakta supporten på support@prorenata.se

Jag kommer bara till "Välkommen till Prorenata Journal" sen händer ingenting

Kontrollera först att du använder en webbläsare som stöds av Prorenata Journal. Aktuella webbläsare som stöds ser du i den här artikeln. Vilken webbläsare du använder ser du till exempel genom att gå in på sidan https://www.whatsmybrowser.org/ eller på http://www.whatismybrowser.com/.

Om din webbläsare inte stöds av Prorenata Journal så bör du uppgradera till en webbläsare som fungerar. 

Om din webbläsare stöds av Prorenata så bör du pröva att tömma cachen i webbläsaren (vad en cache är kan du läsa om här). Hur du tömmer cachen är lite olika på olika webbläsare, en bra beskrivning finns på http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=sv&answer=32050.

Om inget av detta hjälper så bör du kontakta supporten på support@prorenata.se.

Det står att ett fel har uppstått och att jag ska kontakta supporten

Pröva först de saker som står under rubriken ovan, det kan hjälpa. Om det inte hjälper, kontakta Prorenata på support@prorenata.se

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan