Arbeta med statistik

För att arbeta med statistik så måste ditt konto ha administratörsrättigheter för din organisation och modulen statistik måste vara aktiverad för din organisation.

Visa ett diagram över antal journalanteckningar över tid

  1. Gå till modulen Listor och Tabeller.
  2. Klicka på fliken Statistik.
  3. Klicka på Välj urval.
  4. Välj vilken statistik du vill titta på. Du kan i dagsläget få statistik över vilka journalanteckningar som gjorts över viss tid och kan och välja vilka alla anteckningar eller anteckningar som har en viss titel eller som har en viss kontakttyp.
  5. Välj om du vill ha statistiken grupperad över vårdenhet eller på användare eller om du vill se alla journalanteckningar i organisationen.
  6. I dialogrutan som dyker upp väljer du vilka vårdenheter eller användare du vill gruppera över samt vilka journalanteckningstyper du vill titta på
  7. Tryck på Spara, diagrammet uppdateras.

Ändra datumurval

För att välja datumurval, dra i datummarkörerna ovanför diagrammet.

Ändra diagramvisning

För att ändra hur diagrammet visas, klicka på knappen visningsalternativ. Du kan välja:

  • Diagramtyp: Stapeldiagram, linjediagram, ytdiagram eller tabell
  • Upplösning tidsaxel: Välj om du vill beräkna över vecka, månad eller år

Skriv ut eller ladda ner

Med Skriv ut knappen skriver du ut diagrammet eller tabellen så som den är inställd just nu. Med Ladda ner menyn kan du ladda ner statistiken som excel-fil eller kommaseparerad csv-fil.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk