Arbeta med statistik

För att arbeta med statistik måste modulen vara aktiverad för din organisation. Du som är administratör kan konfigurera vilken behörighetsnivå en användare behöver ha för att kunna arbeta med modulen. Läs mer här hur du konfigurerar detta.

 

Hur du visar ett diagram över antal anteckningar över tid

  1. Gå till modulen Listor & Tabeller.
  2. Klicka på fliken Statistik.
  3. Klicka på Välj urval.
  4. Välj vilken statistik du vill titta på. Du kan i dagsläget få statistik över vilka anteckningar som gjorts över viss tid och kan och välja vilka alla anteckningar eller anteckningar som har en viss titel eller som har en viss kontakttyp.
  5. Välj om du vill ha statistiken grupperad över vårdenhet eller på användare eller om du vill se alla anteckningar i organisationen.
  6. En dialogruta öppnas där du väljer vilka vårdenheter eller användare du vill gruppera över samt vilka anteckningstyper du vill titta på.
  7. Klick på Spara, diagrammet uppdateras.

Hur du ändrar datumurval

För att välja datumurval, dra i datummarkörerna ovanför diagrammet.

Hur du ändrar diagramvisning

För att ändra hur diagrammet visas, klicka på knappen visningsalternativ. Du kan välja:

  • Diagramtyp: Stapeldiagram, linjediagram, ytdiagram eller tabell
  • Upplösning tidsaxel: Välj om du vill beräkna över vecka, månad eller år

Hur du skriver ut eller laddar ner

Med Skriv ut-knappen skriver du ut diagrammet eller tabellen så som den är inställd just nu. Med Ladda ner-menyn kan du ladda ner statistiken som Excel-fil eller kommaseparerad CSV-fil.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan