Exportera vaccinationsrapport till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister

Obs! 1 januari 2013 öppnade Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister (läs mer om det här). Alla vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras in i vaccinationsregistret. Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn innefattar idag följande vaccinationer:

 • difteri
 • stelkramp
 • kikhosta
 • polio
 • Haemophilus influenzae typ b
 • pneumokocker
 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund
 • humant papillomvirus*
 • rotavirus

* HPV-vaccin erbjuds alla barn i årskurs 5 inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccination av pojkar ingår i vaccinationsprogrammet sedan augusti 2020 och det är pojkar födda 2009 och senare som omfattas av programmet.

 

Från den 1 januari 2021 ska även vaccinationer med pandemivaccin rapporteras in. I dagsläget rapporteras följande vaccinationer:

 • covid-19

 

Från Prorenata Journal kan man skicka vaccinationsrapport direkt till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister på två sätt.

Om du har aktiverat automatisk export av vaccinationer

Prorenata Journal stödjer automatisk export av vaccinationer till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister. Du som administratör kan aktivera automatisk export genom att: 

 • Gå till Din organisation i sidhuvudet
 • Välja Organisationsöversikt i knappraden och sedan Inställningar 
 • Kryssa i Automatisk export av vaccinationsrapporter 

Om automatisk export av vaccinationer är aktiverat så skickas alla vaccinationer som du signerar in automatiskt till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister. Om du stryker en vaccination och signerar strykningen så skickas även detta in. 

Skulle något fallera med överföringen till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister så kommer du att få ett meddelande i din personliga brevlåda med information om detta. 

Om du inte har aktiverat automatisk export av vaccinationer

 1. Gå till modulen Listor & Tabeller
 2. Klicka på knappen Exporter.
 3. Klicka på knappen Vaccinationsfil. (Om organisationen har automatisk export av vaccinationer påslaget så kommer det att visas en informationstext om det i dialogrutan.)
 4. Välj vårdenheter, till exempel den Medicinska Elevhälsan på din skola
 5. Välj datum, förinställt är 2013-01-01 till och med dagens datum.
 6. Välj om du vill skicka med din mailadress i filen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar det för att de lättare ska kunna få tag på dig, men det är inte nödvändigt.
 7. Klicka på Skicka in.
 8. Du kommer nu få ett mail med besked om att det gick bra att skicka in vaccinationen, hur många inlägg som skickades, etc.

 
Vid manuell och automatisk export följer vårdgivarens namn och organisationsnummer med i överföringen. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan