Exportera vaccinationsrapport till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister

Obs! 1 januari 2013 öppnade Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister (läs mer om det här). Alla vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras in i vaccinationsregistret. Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn innefattar idag följande vaccinationer:

 • difteri
 • stelkramp
 • kikhosta
 • polio
 • Haemophilus influenzae typ b
 • pneumokocker
 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund
 • humant papillomvirus*

* I fallet HPV innebär det vaccinationer som ges till flickor, födda 1999 eller senare. När det gäller övriga HPV-vaccinationer finns en önskan (inget obligatorium) om rapportering till Svevac, här hittar du mer information om det.

Från ProReNata Journal kan man skicka vaccinationsrapport direkt till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister på två sätt.

Om du har aktiverat automatisk export av vaccinationer

ProReNata Journal stödjer automatisk export av vaccinationer till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister, men detta måste aktiveras (prata med supporten om du inte vet om du har aktiverat detta eller inte). Om automatisk export av vaccinationer är aktiverat så skickas alla vaccinationer som du signerar in automatiskt till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister. Om du stryker en vaccination och signerar strykningen så skickas även detta in. 

Skulle något fallera med överföringen till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister så kommer du att få ett mail med information om detta. 

Om du inte har aktiverat automatisk export av vaccinationer

 1. Gå till modulen Listor & Tabeller.
 2. Klicka på fliken Exportera.
 3. Klicka på fältet Vaccinationsfil.
 4. Välj vårdenheter, till exempel den Medicinska Elevhälsan på din skola
 5. Välj datum, förinställt är 2013-01-01 till och med dagens datum.
 6. Välj om du vill skicka med din mailadress i filen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar det för att de lättare ska kunna få tag på dig, men det är inte nödvändigt.
 7. Klicka Skicka in.
 8. Du kommer nu få ett mail med besked om att det gick bra att skicka in vaccinationen, hur många inlägg som skickades, etc.

 
Vid manuell och automatisk export följer vårdgivarens namn och organisationsnummer med i överföringen. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk