Arbeta med urklipp

Du kan använda Prorenata Journals urklippsfunktion för att kopiera och klistra in anteckningar. Du hittar urklippsikonen till höger om sökfältet i menyraden. Urklipp kan du använda för att t. ex. göra en anteckning på flera patienter, kopiera en anteckning från en journal till en annan eller göra flera anteckningar i rad av samma typ i en journal. Du kan ha upp till fyra anteckningar i urklippet samtidigt.

Obs! Urklippen finns sparade under tiden du är inloggad. När du loggar ut, eller om du laddar om Prorenata Journal, försvinner urklippen. 

Hur du kopierar en anteckning till urklippet

 1. Gå till anteckningen.
 2. Klicka på funktionsmenyn v. Välj Kopiera till urklipp.

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._17.37.04.png

Om anteckningen som du kopierar har en annan händelsetid, öppnas en dialogruta där du kan välja om du vill använda anteckningens händelsetid (Använd anteckningens tid-knappen) eller tiden när den klistras in (Använd nuvarande tid-knappen).
Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._17.37.48.png

Obs! När du kopierar en anteckning med en bifogad fil så kopieras inte den bifogade filen.

Hur du klistrar in en anteckning från urklippet

 1. Gå till journalen.
 2. Klicka på urklippsikonen i sidhuvudet.

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._17.38.20.png

 1. Klicka på den kopierade urklippsanteckning som du vill kopiera in.

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._17.39.02.png

 1. Välj var du vill kopiera in anteckningen.
 2. Kontrollera anteckningen (t.ex. händelsetid, ansvarig, innehåll).
 3. Klicka på Spara eller Spara och signera-knappen.
 4. Om du vill tömma urklippet, klicka på den lilla anteckningsikonen:

  Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._17.39.20.png
Om du vill att urklippet ska vara öppet lite längre så kan du klicka på den lilla nålen i urklippets högra hörn.

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._17.40.16.png
 
 
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan