Arbeta med urklipp

clipboard_48.pngDu kan använda ProReNata Journals urklippsfunktion för att kopiera och klistra in journalanteckningar. Du hittar urklippsikonen till höger om sökfältet i menyraden. Urklipp kan du använda för att t. ex. göra en anteckning på flera patienter, kopiera en anteckning från en journal till en annan eller göra flera anteckningar i rad av samma typ i en journal. Du kan ha upp till fyra journalanteckningar i urklippet samtidigt.

För att kopiera en journalanteckning till urklippet så gör du så här:

 1. Gå till journalanteckningen.
 2. Klicka på hanteringsmenyn.
 3. Välj Kopiera till urklipp.
 4. Om anteckningen som du kopierar har en annan händelsetid, en dialogruta dyker upp där du kan välja om du vill använda anteckningens händelsetid (Använd anteckningens tid knappen) eller tiden när den klistras in (Använd nuvarande tid knappen).

Obs! När du kopierar en journalanteckning med en bifogad fil så kopieras inte den bifogade filen.

För att klistra in en journalanteckning från urklippet så gör du så här:
  1. Gå till journalen.
  2. Klicka på urklippsikonen i sidhuvudet.
   Screen_Shot_2017-07-25_at_14.38.21.png
  3. Klicka på den kopierade urklippsanteckning som du vill kopiera in.
  4. Välj var du vill kopiera in anteckningen.
  5. Kontrollera anteckningen (t.ex. händelsetid, ansvarig, innehåll).
  6. Klicka på Spara eller Spara och signera knappen.
Om du vill att urklippet ska vara öppet lite längre så kan du trycka på den lilla nålen i urklippets högra hörn.
 
 
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk