Arbeta med urklipp

Du kan använda Prorenata Journals urklippsfunktion för att kopiera och klistra in anteckningar. Du hittar urklippsikonen till höger om sökfältet i menyraden. Urklipp kan du använda för att t.ex. göra en anteckning på flera patienter, kopiera en anteckning från en journal till en annan eller göra flera anteckningar i rad av samma typ i en journal. Du kan ha upp till fyra anteckningar i urklippet samtidigt.

Obs! Urklippen finns sparade under tiden du är inloggad. När du loggar ut, eller om du laddar om Prorenata Journal, försvinner urklippen.

Hur du kopierar en anteckning till urklippet

 1. Gå till anteckningen.
 2. Klicka på funktionsmenyn v. Välj Kopiera till urklipp.

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._17.37.04.png

Om anteckningen som du kopierar har en annan händelsetid eller har bifogade filer, öppnas en dialogruta. Klicka i rutan för att kopiera de bifogade filerna eller lämna den tom om du vill kopiera anteckningen utan filer. Klicka i vilken tid du vill använda, anteckningens händelsetid eller tiden när den klistras in och gå vidare genom att klicka på Ok

Ska_rmavbild_2021-03-03_kl._10.41.05.png

 

Hur du klistrar in en anteckning från urklippet i en journal

 1. Gå till journalen.
 2. Klicka på urklippsikonen i sidhuvudet.

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._17.38.20.png


Urklippet öppnas: 

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._17.39.02.png

 1. Klicka på den kopierade urklippsanteckning som du vill kopiera in.
 2. Kontrollera anteckningen (t.ex. händelsetid, ansvarig, innehåll, bifogade filer).
 3. Klicka på Spara eller Spara och signera-knappen.

Hur du klistrar in en anteckning från urklippet i ett ärende

 1. Gå till ärendet.
 2. Klicka på Anteckning och välj Urklipp.

Ska_rmavbild_2021-02-23_kl._09.40.26.png

Ska_rmavbild_2021-02-23_kl._10.45.27.png

 1. Klicka på den kopierade urklippsanteckning som du vill kopiera in.
 2. Kontrollera anteckningen (t.ex. händelsetid, ansvarig, innehåll, bifogade filer).
 3. Klicka på Spara eller Spara och signera-knappen.

Hantera urklipp

Du kan ha upp till fyra anteckningar i urklippet samtidigt. Listan med urklipp är sorterad med det senast kopierade urklippet överst. Har du redan fyra anteckningar i urklippet och kopierar ett till så försvinner det äldsta urklippet.

Ska_rmavbild_2021-02-23_kl._10.10.16.png

Om du vill tömma urklippet, klicka på den lilla anteckningsikonen:

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._17.39.20.png

Om du vill att urklippet ska vara öppet lite längre så kan du klicka på den lilla nålen i urklippets högra hörn.

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._17.40.16.png
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan