Flytta upp alla elever i en klass en årskurs

Hur du flyttar upp en klass en årskurs

  1. Gå till klassen (du kan behöva ändra vilket läsår som visas för att hitta klassen).
  2. Klicka på Administrera-knappen.
  3. Klicka på Flytta elever till ny klass-knappen.
  4. Välj ett namn på den nya klassen (exempelvis 9A om den nuvarande klassen hette 8A).
  5. Välj en årskurs (automatisk satt till ett högre än nuvarande klass).
  6. Välj ett läsår (automatiskt satt till innevarande läsår).
  7. Klicka på Spara. Den nya klassen skapas och eleverna flyttas till denna. Om den nuvarande klassen är på samma läsår som den nya klassen så lyfts eleverna ut ur den nuvarande klassen.

Vill du flytta samtliga elever till ny klass, exempelvis vid nytt läsår, kan detta göras smidigt via en elevimport.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan