Hur redigerar jag kontaktinformation?

Hur du redigerar kontaktinformation till exempel på en patient/elev eller på en organisationsenhet

  1. Gå till kontaktkortet (för patienter finns det på patientöversikten, för en organisationsenhet t.ex. skola finns det på en egen flik på samma sida som organisationsenheten).
  2. För muspekaren över kontaktinformationen du vill ändra, en röd markering visar att du kan ändra den.
  3. Klicka och ändra på informationen. Välj sedan Spara.
    Om du vill ta bort informationen väljer du istället Ta bort.
  4. Du kan även lägga till nya adresser, e-postadresser eller telefonnummer via hanteringsmenyn i övre högra hörnet av kontaktinformationen.

Om en patient/elev har flera olika adresser eller information av samma typ finns det möjlighet att markera den adress eller telefonnummer som ska användas (vara förvald) vid t.ex. SMS-utskick och e-postutskick. Läs mer om hur du väljer primär status på kontaktinformation.

Obs! Om elev/patient-informationen laddas hem via en automatisk import måste alla ändringar ske direkt i det systemet. 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan