Hur redigerar jag kontaktinformation?

För att redigera kontaktinformation, till exempel på en patient/elev eller på en organisationsenhet så gör du så här:

  1. Gå till kontaktkortet (för patienter finns det på patientöversikten, för en organisationsenhet (ex skola) finns det på en egen flik på samma sida som organisationsenheten).
  2. För muspekaren över kontaktinformationen du vill ändra, en röd markering visar att du kan ändra den.
  3. Klicka och ändra på informationen, väl sedan spara, om du vill ta bort informationen väljer du istället ta bort.
  4. Du kan även lägga till nya adresser, mailadresser eller telefonnummer via hanteringsmenyn i övre högra hörnet av kontaktinformationen.

 

Obs! Om elev/patient-informationen laddas hem via en automatisk import måste alla ändringar ske direkt i det systemet. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan