Hur gör jag för att signera en anteckning?

Du kan signera en anteckning på två sätt i systemet. Antingen via eleven/patientens journalsida eller via din signeringskorg på Hemsidan.

Via eleven/patientens journalsida

  1. Gå till eleven/patientens sida
  2. Klicka på dokumentationsmappen för den journal som anteckningen är skriven i
  3. Scrolla till anteckningen
  4. Klicka på hanteringsmenyn för anteckningen och klicka sedan på valet Signera i meny, bekräfta att du vill signera anteckningen

Via din signeringskorg

  1. Gå till Hemsidan och klicka på fliken Signeringskorg. Dina osignerade anteckningar visas, en i taget. Klicka dig fram till din anteckning
  2. Signera genom att klicka på Signera anteckning knappen om du vill signera anteckning som visas
  3. Om du vill signera alla anteckningar, så klicka på Signera alla knappen och bekräfta att du vill signera alla anteckningar.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk