Hur gör jag för att signera en anteckning?

Du kan signera en anteckning på två sätt i systemet. Antingen via eleven/patientens journalsida eller via din signeringskorg på Hemsidan.

Hur du signerar en anteckning eleven/patientens journalsida

  1. Gå till eleven/patientens sida.
  2. Klicka på dokumentationsmappen för den journal som anteckningen är skriven i.
  3. Skrolla till anteckningen.
  4. Klicka på hanteringsmenyn v för anteckningen och klicka sedan på valet Signera i meny, bekräfta att du vill signera anteckningen.

Hur du signerar en anteckning via din signeringskorg

  1. Gå till Hemsidan och klicka på fliken Signeringskorg. Dina osignerade anteckningar visas, en i taget. Klicka dig fram till din anteckning.
  2. Signera genom att klicka på Signera anteckning-knappen om du vill signera anteckning som visas.
  3. Om du vill signera alla anteckningar, så klicka på Signera alla-knappen och bekräfta att du vill signera alla anteckningar.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan