Hur gör jag för att skriva i journalen?

För att kunna skriva i journalen behöver du ha rätt behörighet. Om du inte har det, kontakta din administratör. Om du själv är administratör, kontakta Prorenata support.

Hur du skriver/gör en anteckning (ett inlägg) i journalen

  1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
  2. Klicka på dokumentationsmappen.
  3. Klicka på knappen Ny anteckning.
  4. Välj vilken anteckningsmall du vill använda genom att klicka i menyn som öppnas.
  5. En anteckning skapas med förinställda rubriker enligt den mall du har valt. Kontrollera att datum, tid och ansvarig för anteckningen stämmer, dessa står längst upp i anteckningen.
  6. Skriv under respektive rubrik. Du kan använda formateringsfunktioner som fetstil och kursiv stil bland knapparna när du skriver.
  7. Välj Spara eller Spara och signera.

Anteckningen visas nu i journalen. Om du valde Spara så syns även anteckningen i din signeringskorg tills du har signerat den.
 
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan