Hur gör jag för att skriva i journalen?

För att kunna skriva i journalen behöver du ha rätt behörighet. Om du inte har det, kontakta din administratör. Om du själv är administratör, kontakta Prorenata support.


Hur du skriver/gör en anteckning (ett inlägg) i journalen

 1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
 2. Klicka på dokumentationsmappen.
 3. Klicka på knappen Ny anteckning.
 4. Välj vilken anteckningsmall du vill använda genom att klicka i menyn som öppnas.
 5. En anteckning skapas med förinställda rubriker enligt den mall du har valt. Kontrollera att datum, tid och ansvarig för anteckningen stämmer, dessa står längst upp i anteckningen.
 6. Skriv under respektive rubrik. Du kan använda formateringsfunktioner som fetstil och kursiv stil bland knapparna när du skriver.
 7. Välj Spara eller Spara och signera.

Anteckningen visas nu i journalen. Om du valde Spara så syns även anteckningen i din signeringskorg tills du har signerat den.
 

Visa mer information om en anteckning

På varje anteckning visas vilken person som är ansvarig och på vilken enhet som anteckningen skapades på (gäller alla anteckningar skapade efter åååå-mm-dd).

För att se mer information kan du antingen öppna hanteringsmenyn på anteckningen och välja Mer information eller klicka på statusringen i anteckningen.

Ska_rmavbild_2020-10-12_kl._10.44.07.png

 

Anteckningsinformationen innehåller information om:

 • Kontakttyp
 • Vem som är ansvarig
 • Vem som skapat anteckningen 
 • Vilken dokumentationsmapp och enhet som anteckningen skapades på (gäller alla anteckningar skapade efter 2020-11-04)
 • Vem som signerat anteckningen
 • Vem som strukit anteckningen
 • När anteckningen skapades
 • Vem som senast redigerat anteckningen
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan