Hur skapar jag en händelse i kalendern?

Hur du skapar en händelse i kalendern

 1. Gå till kalendern genom att klicka på kalenderikonen i sidhuvudet. Kalendern öppnas.
 2. Klicka på knappen Ny aktivitet.
 3. En dialogruta öppnas och där anger du en titel på aktiviteten, datum och tid som aktiviteten slutar och börjar. Du kan koppla aktiviteten till en patient genom klicka på knappen för kopplad patient och söka fram en patient att koppla till.
 4. För att skapa en heldagshändelse, klicka på växlingsknappen Heldag så att Ja visas.
 5. Klicka på Spara. Aktiviteten sparas och visas i kalendern.

Hur du skapar en händelse direkt i kalendervyn

Du kan även skapa en aktivitet genom att gå till kalendern som ovan och sedan klicka och dra i kalendern för att markera en tidpunkt som du vill att aktiviteten ska gälla.

Hur du gör en bokning i kalender från elev/patientöversikt

 1. Sök upp en elev/patient.
 2. För att göra en bokning i kalendern, klicka på knappen Använd patient för att...
 3. Klicka på Boka i kalender i menyn. Dialogrutan Boka i kalendern öppnas, förhandsvisningen av din kalender visas till vänster. Förhandsvisningen underlättar din planering då du snabbt får en överblick över redan inbokade aktiviteter på en viss dag. Notera att förhandsvisningen endast är en läsvy, du kan inte göra ändringar eller skapa nya bokningar i den.
 4. Om du vill skapa en bokning i kalendern, fyll i uppgifterna på höger sida.
 5. Klicka på Spara.
 6. För att se den bokade händelsen, klicka på kalenderikonen i sidhuvudet för att öppna.

Förhandsvisning vid bokning i kalender från elev/patientakt

När du skapar en kalenderhändelse från en elev- eller patientöversikt i Prorenata Journal, visas en förhandsvisning till vänster om bokningen. Förhandsvisningen gör att användaren snabbt kan se redan bokade aktiviteter på vald dag och underlättar planering av nya bokningar i kalendern. Du kan navigera i förhandsvisningen genom att använda pilknapparna < och >, klicka på Idag-knappen för dagens datum. Du kan också klicka på datumväljaren v för att förhandsvisa ett specifikt datum.

Obs! Det går inte att boka kalenderhändelser i förhandsvisningen, den är ett verktyg för översikt och tidsplanering.

Hur du navigerar i förhandsvisningen

För att förflytta dig i förhandsvisningen använd pilknapparna < och >, Idag eller datumväljaren v.

 1. Klicka på Idag för att visa dagens datum. Ditt valda datum visas i Start-och slutfält i kalenderbokningen till höger.
 2. Klicka på knappen < för att navigera en dag bakåt i tiden (från dagens datum).
 3. Klicka på knappen > för att navigera en dag framåt i tiden (från dagens datum).
 4. Klicka på datumväljaren v för att välja ett specifikt datum från månadsvyn.

Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._10.07.32.png

Läs mer här hur du redigerar, kopierar eller tar bort en händelse i kalendern.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan