Hur skapar jag en händelse i en kalender?

För att skapa en händelse i kalendern gör du så här:

  1. Gå till kalendern genom att trycka på kalenderknappen längst upp i fönstret.
  2. Klicka på knappen Ny aktivitet.
  3. I dialogrutan som kommer upp anger du en titel på aktiviteten, datum och tid som aktiviteten slutar och börjar och kan koppla aktiviteten till en patient genom klicka på knappen för kopplad patient och söka fram en patient att koppla till.
  4. Klicka på Spara. Aktiviteten sparas och syns i kalendern.
Du kan även skapa en aktivitet genom att gå till kalendern som ovan och sedan klicka och dra i kalendern för att markera en tidpunkt som du vill att aktiviteten ska gälla.
 
Alternativt kan du gör så här:
  1. Gå till patientens sida.
  2. Klicka på knappen Boka i kalendern eller Använd patient för att... och välj Boka i kalendern från listan.
  3. Skapa händelse på det sätt som beskrivs ovan. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk