Hur redigerar jag en anteckning?

Hur du redigerar en befintlig anteckning

  1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller genom att klicka dig fram via skola och klass.
  2. Klicka på dokumentationsmappen för den journal du vill ändra i.
  3. Scrolla tills du hittar den anteckning du vill ändra.
  4. Klicka på hanteringsmenyn v till höger om anteckningen.
  5. Välj Redigera anteckning.

    Ska_rmavbild_2020-10-22_kl._15.16.14.png

  6. Redigera anteckningen i redigeringspanelen som visar sig.
  7. Klicka på Spara eller Spara och signera.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan