Hur redigerar jag en organisationsenhet?

För att kunna redigera en organisationsenhet behöver du ha rätt behörighet.

Hur du öppnar redigeringsdialogen

  1. Gå till Din organisation, i tabellen för aktuell enhet (t.ex. skola, mottagning) klicka på v pilen till höger i den aktuella raden. Då öppnas en funktionsmeny där du klickar på Redigera skola/mottagning.
  2. Den specifika enhetens översiktssida genom att klicka på redigeringspennan bredvid enhetsnamnet.
  3. Pilen till höger om redigeringspennan på den specifika enhetens översiktssida och i funktionsmenyn välja Redigera skola/mottagning.

 EditOrgUnit_ActionMenu.png

EditOrgUnit_Pen.png 

EditOrgUnit_ActionMenu2.png

 

I redigeringsdialogen kan du ändra följande information:

  • Enhetsnamn 
  • Beskrivning
  • Logotyp för utskrifter

 EditOrgUnit_Dialog.png

Klicka på Avbryt (eller Esc) om du vill stänga ner dialogen.

Klicka på Spara eller Ctrl+Enter (Windows) eller Command+Enter (Mac) för att lägga till uppdaterad information om enheten.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan