Flytta ej vid import

I Prorenata Journal finns det möjlighet att markera om en elev ska undantas från att bli flyttad från skola vid elevimport.

1. Gå till patient-/elevöversikten och klicka på hanteringsmenyn v och välj sedan Redigera patient/Redigera elev.

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._09.28.58.png

2. En dialogruta öppnas. Markera i kryssrutan Flytta ej vid import. Klicka på Spara. Om detta val är
ikryssat så kommer eleven inte att flyttas från skolan av någon elevimport.

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._09.29.50.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan