Flytta ej vid import

I ProReNata Journal finns det möjlighet att markera om en elev ska undantas från att bli flyttad från skola vid elevimport.

1. Gå till patient-/elevöversikten och klicka på hanteringsmenyn och välj sedan Redigera patient/Redigera elev.

Ska_rmavbild_2017-12-13_kl._14.08.18.png

 

2. I dialogrutan som dyker upp markera kryssrutan Flytta ej vid import. Klicka på Spara. Om detta val är i kryssat så kommer eleven inte att flyttas från skolan av någon elevimport. 

Ska_rmavbild_2017-12-13_kl._14.08.32.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk