Roller och flikar

I organisationsöversiktens inställningar kan du som är administratör se vilka skriv- och läsrättigheter de olika användarrollerna har. 

1. Gå till Din organisation -> Organisationsöversikt.

2. Klicka på Inställningar.

3. Klicka på fliken Roller och flikar.

Ska_rmavbild_2017-12-13_kl._13.10.33.png

Ska_rmavbild_2017-12-07_kl._11.39.41.png Symbolen visar att användarrollen har skrivrättighet i fliken.

Ska_rmavbild_2017-12-07_kl._13.25.59.png Symbolen visar att användarrollen har läsrättighet i fliken.

Ska_rmavbild_2017-12-07_kl._13.26.48.png Symbolen visar att användarrollen har begränsad läsrättighet i fliken.

Ska_rmavbild_2017-12-07_kl._11.39.54.png Symbolen visar att användarrollen inte har någon skriv- eller läsrättighet i fliken. 

Det går att klicka på ikonerna för att få mer information.

Ska_rmavbild_2017-12-13_kl._13.11.10.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan