Vaccinationsplanering

I Prorenata Journal finns stöd för att arbeta med vaccinationsplanering. Funktionen bygger på konceptet kopplade anteckningar och följer flödet för arbetet med ordination och vaccination.  

För att arbeta med vaccinationsplaneringen konfigureras vaccinationsprogram vilka läggs in i en mallmeny i Prorenata Journal. Konfigurationen av vaccinationsprogrammen görs av Prorenata och när funktionen aktiveras finns fem vaccinationsprogram tillgängliga, se nedan.

Vaccinationsprogrammen är möjliga att justera efter er organisations behov.

  • Allmänt vaccinationsprogram Elevhälsa (flickor)
  • Allmänt vaccinationsprogram Elevhälsa (pojkar)
  • Allmänt vaccinationsprogram Barnhälsovård och Elevhälsa (flickor)
  • Allmänt vaccinationsprogram Barnhälsovård och Elevhälsa (pojkar)
  • Allmänt vaccinationsprogram Avvikande

Läs mer här om att Arbeta med vaccinationsplanering 

 

Om ni inte använder er av vaccinationsplanering i er organisation idag, men vill börja så kan organisationens administratör eller produktägare kontakta support@prorenata.se så hjälper vi er.

I samband med att vaccinationsprogrammen läggs in behöver era tidigare mallar för ordination, vaccination och vaccinationsprogram arkiveras. Detta kan även innebära att ni behöver se över eventuella rapportmallar ni har. Kontakta support@prorenata.se för att få hjälp med detta.

 

Ska_rmavbild_2017-11-29_kl._21.24.42.pngKällhänvisning vaccinationsprogram: 

Folkhälsomyndigheten - Barnvaccinationsprogram - Allmänt program för barn

Folkhälsomyndigheten - Föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Rikshandboken - Allmänna barnvaccinationsprogrammet

Janusinfo - Barnvaccinationer

Allt om skolan - Mellanstadiet

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan