Hur loggar jag in med Samlad inloggning via SAML?

För att logga in till Prorenata Journal med samlad inloggning via SAML 2.0 måste inloggningsmetoden vara aktiverad för din organisation. För att aktivera SAML som inloggningsmetod kontakta din administratör eller Prorenata Support

Om din organisation har samlad inloggning som möjlig inloggningsmetod

  1. Gå till Prorenata Journal inloggningssidan
  2. Klicka på Samlad inloggning.
  3. Ange ditt Prorenata Journal användarnamn och klicka på Logga in eller Enter-tangenten.
  4. När du klickar på Logga in eller Enter-tangenten skickas du vidare för inloggning i den klient er organisation använder sig av för samlad inloggning. Logga in och klicka på Klar.
  5. Ange ditt Prorenata Journal-lösenord och klicka på Logga in eller Enter-tangenten.

Ska_rmavbild_2020-02-14_kl._09.46.59.png

 

Hur du fortsättningsvis loggar in med samlad inloggning via SAML 

  1. Gå till Prorenata Journal inloggningssidan
  2. Välj den fjärde inloggningsknappen där ni ser er organisations logga och namn.
  3. Ange ditt Prorenata Journal lösenord och klicka på Logga in eller Enter-tangenten

 Ska_rmavbild_2020-02-14_kl._09.50.39.png

 

Observera att om du har flera Prorenata Journal-användarkonton kopplade till samma emailadress kan du endast använda dig av samlad inloggning för ett av dina användarkonton. 

Om din organisation har SAML som inloggningsmetod

För att kunna logga in med samlad inloggning första gången (om er organisation har detta som standardinloggning) behöver du ha en korrekt länk för inloggning som öppnar er organisations inloggningstjänst (IdP). Kontakta din administratör eller Prorenata Support för att få tillgång till rätt länk för inloggning. Denna länk är särskilt viktig om er organisations SAML-konfiguration i Prorenata innebär att du som användare inte behöver ange ett Prorenata-användarnamn (för att hitta er inloggningstjänst) och ett lösenord efter er SSO-inloggning (Enkel inloggning - Single sign-on).

Om ni använder er utav en SSO-inloggning, det vill säga via er inloggningstjänst och inte använder inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) via Prorenata så krävs det att era användare vid utloggning ur Prorenata även loggar ut ur er inloggningstjänst för fullständig utloggning.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan