Arbeta med vaccinationsplanering

I Prorenata Journal finns stöd för att arbeta med vaccinationsplanering. Funktionen bygger på konceptet kopplade anteckningar och följer flödet för arbetet med ordination och vaccination

Om ni inte använder er av vaccinationsplanering i er organisation idag, men vill börja så kan organisationens administratör eller produktägare kontakta support@prorenata.se så hjälper vi er. 

Skapa en vaccinationsplanering

  1. Gå till elevens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola.
  2. Klicka på Ny anteckning -> Vaccination  -> Vaccinationsplanering och välj önskat vaccinationsprogram.
  3. En dialogruta öppnas och guidar dig genom stegen i vaccinationsplaneringen, se bilder nedan. Obs! innehållet i programmet kan se annorlunda ut i din organisation då det är möjligt att konfigurera efter behov. 
När planeringsverktyget öppnas visas först en översikt över programmet med sjukdom, dosnummer och ålder för respektive dos enligt programmet. Med hjälp av navigationspilarna längst ner börjar ni planera era ordinationer.
Ska_rmavbild_2020-10-23_kl._04.15.17.png
 
Om elevens ålder har passerat den ursprungliga tidpunkten för vaccination enligt programmet så är kryssrutan vid dosen ej ifylld. För att planera ordinationen, bocka i kryssrutan och datumplanera respektive dos. Datumfältet är obligatoriskt och används för att datumsätta de kopplade anteckningarna ordination och vaccination. Om inget behov finns att vaccinera mot sjukdomen väljer ni att gå vidare direkt till nästa steg och lämnar doserna ej valda/ikryssade.
 
När ett avsteg från vaccinationsprogrammet görs, öppnas en dialogruta där ni får bekräfta att valda datum är korrekta. Dessa noteringar kommer med i anteckningen för vaccinationsplaneringen. 
Klicka vidare och bekräfta datumen för att fortsätta planera övriga ordinationer i programmet.
Ska_rmavbild_2020-10-23_kl._04.21.43.png
Ska_rmavbild_2020-10-23_kl._04.22.38.png 
Ska_rmavbild_2020-10-23_kl._04.27.44.png
 
På sista steget visas en sammanställning av de ordinationer ni valt att planera. Genom att klicka på Planera ytterligare ordination finns möjlighet att lägga till planering av ytterligare, fristående ordinationer som ej ingår i det valda vaccinationsprogrammet. 
 
Ange ansvarig för vaccinationsplaneringen samt elevens vaccinationsstatus. Möjlighet finns även att lägga till en anteckning, t.ex. förtydligande och bakgrund. 

Klicka på Spara och signera för att slutföra vaccinationsplaneringen.
Ska_rmavbild_2020-10-23_kl._04.36.33.png
 
En anteckning har nu skapats i elevens journal som visar vaccinationsplaneringen med länkar till dess kopplade anteckningar. Det skapas en länk till ordination av sammanhörande doser, t.ex MRP dos 1 och dos 2. Senaste datum för ordination är samma datum som angetts för vaccination i planeringen.
Ska_rmavbild_2020-10-23_kl._04.40.14.png
 
Vaccinationsplaneringen med dess kopplade anteckningar visas även på elevöversikten samt under Listor och Tabeller/Okopplade anteckningar.
 
På elevöversikten visas vid första anblick länkar till de kopplingar som är planerade till den nuvarande terminen. Klicka på Visa alla för att visa samtliga kopplingar.
Ska_rmavbild_2020-10-23_kl._04.45.24.png

 

Ordination

Följ länken och klicka på Lägg till ordination… för att skapa ordinationsanteckningen.

Ange vaccin samt kontrollera dosnummer och tidigaste datum för vaccination som följt med från planeringen. Möjlighet finns att lägga till en anteckning per dos. Anteckningen följer sedan med och visas vid skapandet av vaccinationsanteckningen.

Klicka på Spara eller Spara och signera er anteckning.  

Ordinationen sparats som en anteckning i journalen och på samma sätt som vid planeringen, har det skapats länkar till vaccinationsanteckningarna under rubriken Kopplade anteckningar, en länk per ordinerad dos. 

På elevöversikten visas vid första anblick länkar till de kopplingar som är planerade till den nuvarande terminen. Klicka på Visa alla för att visa samtliga kopplingar.

 

Vaccination

Följ länken och klicka på Lägg till vaccination… för att skapa vaccinationsanteckningen.

Fyll i vaccinationsanteckningen och klicka på Spara eller Spara och signera er anteckning.  

När ordinationen innehåller efterföljande doser ligger ordinationen med dess kopplade anteckningar kvar på elevöversikten. Följ länken till efterföljande dos och klicka på Lägg till vaccination… för att skapa vaccinationsanteckningen. 

Om vaccinationen dokumenteras efter planerat datum uppdateras följande dosers datum på de kopplade anteckningarna automatiskt.

Om vaccination av efterföljande dos dokumenteras tidigare än att minsta intervall mellan doser har passerat öppnas en varningsdialog. Klicka på Avbryt eller Fortsätt för att gå vidare.

 

 

 

 

  

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan