Arbeta med vaccinationsplanering

I Prorenata Journal finns stöd för att arbeta med vaccinationsplanering. Funktionen bygger på konceptet kopplade anteckningar och följer flödet för arbetet med ordination och vaccination.  

 

Hur du dokumenterar vaccinationsplanering

  1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
  2. Klicka på Ny anteckning -> Vaccinationsplanering och välj önskat vaccinationsprogram.
  3. En dialogruta öppnas och guidar dig genom stegen i vaccinationsplaneringen, se bilder nedan. Obs! innehållet i programmet varierar och är möjligt att konfigurera efter behov. 

När vaccinationsplaneringen är genomförd arbetar ni vidare med ordinationer och vaccination precis som tidigare. Här kan ni läsa mer om att  Arbeta med ordinationer och vaccinationer .

Om ni inte använder er av vaccinationsplanering i er organisation idag, men vill börja så kan organisationens administratör eller produktägare kontakta support@prorenata.se så hjälper vi er. 
Vaccination11.png
 
Vaccination22.png
 
Vaccination33.png
 Vaccination44.png
I översikten visas innehållet i det vaccinationsprogram du valt. 
 
Då eleven är äldre än rekommenderad ålder enligt vaccinationsprogrammet är doserna i exemplet nedan ej valda/ikryssade.
Vaccination111.png 
Om behov finns att vaccinera upp eleven väljer/kryssar ni i dosen och fältet för att fylla i senaste datum för vaccination kommer fram. Fältet är obligatoriskt och används för att datumsätta den kopplade anteckningen (ordination och vaccination).
 
När ett avsteg från vaccinationsprogrammet görs, öppnas en dialogruta där ni får bekräfta att datumen är korrekta. Dessa noteringar kommer med i anteckningen för vaccinationsplaneringen. 
 
Om inget behov finns att vaccinera mot sjukdomen väljer ni att gå vidare direkt till nästa steg och lämnar doserna ej valda/ikryssade.
 
Vaccination55.png

Vaccination66.png

Vaccination88.png

Vaccination999.png
 
 
Vaccination9999.png
Genom att klicka på Planera ytterligare ordination finns möjlighet att lägga till planering av ordinationer som ej ingår i det valda vaccinationsprogrammet. Möjlighet finns även att lägga till en anteckning, t.ex. förtydligande och bakgrund. 


Klicka på Klar för att slutföra vaccinationsplaneringen. 
Vaccination99999.png
 
En anteckning har nu skapats i elevens journal som visar vaccinationsplaneringen med länkar till dess kopplade anteckningar.
Vaccination999999.png
 
Vaccinationsplaneringen med dess kopplade anteckningar visas även på elevöversikten. 
Vaccination9999999.png
 

  

Källhänvisning vaccinationsprogram:

Folkhälsomyndigheten - Barnvaccinationsprogram - Allmänt program för barn

Folkhälsomyndigheten - Föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Rikshandboken - Allmänna barnvaccinationsprogrammet

Janusinfo - Barnvaccinationer

Allt om skolan - Mellanstadiet

 

  

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan