Arbeta med vaccinationsplanering

I Prorenata Journal finns stöd för att arbeta med vaccinationsplanering. Funktionen bygger på konceptet kopplade anteckningar och följer flödet för arbetet med ordination och vaccination.  

Om ni inte använder er av vaccinationsplanering i er organisation idag, men vill börja så kan organisationens administratör eller produktägare kontakta support@prorenata.se så hjälper vi er. 

Hur du dokumenterar vaccinationsplanering

  1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
  2. Klicka på Ny anteckning -> Vaccination  -> Vaccinationsplanering och välj önskat vaccinationsprogram.
  3. En dialogruta öppnas och guidar dig genom stegen i vaccinationsplaneringen, se bilder nedan. Obs! innehållet i programmet varierar och är möjligt att konfigurera efter behov. 

När vaccinationsplaneringen är genomförd arbetar ni vidare med ordinationer och vaccination precis som tidigare. Här kan ni läsa mer om att  Arbeta med ordinationer och vaccinationer.

I översikten visas innehållet i det vaccinationsprogram du valt. 
Ska_rmavbild_2020-02-19_kl._11.24.17.png
 
Då eleven är äldre än rekommenderad ålder enligt vaccinationsprogrammet är doserna i exemplet nedan ej valda/ikryssade.
Ska_rmavbild_2020-02-19_kl._11.25.07.png
 
Om behov finns att vaccinera upp eleven väljer/kryssar ni i dosen och fältet för att fylla i senaste datum för vaccination kommer fram. Fältet är obligatoriskt och används för att datumsätta den kopplade anteckningen (ordination och vaccination).
 
Ska_rmavbild_2020-02-19_kl._11.26.09.png
 
 
När ett avsteg från vaccinationsprogrammet görs, öppnas en dialogruta där ni får bekräfta att datumen är korrekta. Dessa noteringar kommer med i anteckningen för vaccinationsplaneringen. 
Ska_rmavbild_2020-02-19_kl._11.27.26.png 
 
Om inget behov finns att vaccinera mot sjukdomen väljer ni att gå vidare direkt till nästa steg och lämnar doserna ej valda/ikryssade.
 
Ska_rmavbild_2020-02-19_kl._11.34.44.png
 
Genom att klicka på Planera ytterligare ordination finns möjlighet att lägga till planering av ordinationer som ej ingår i det valda vaccinationsprogrammet. Möjlighet finns även att lägga till en anteckning, t.ex. förtydligande och bakgrund. 


Klicka på Klar för att slutföra vaccinationsplaneringen. 
 
En anteckning har nu skapats i elevens journal som visar vaccinationsplaneringen med länkar till dess kopplade anteckningar.
Ska_rmavbild_2020-02-19_kl._11.35.34.png
 
 
Vaccinationsplaneringen med dess kopplade anteckningar visas även på elevöversikten. 
Ska_rmavbild_2020-02-19_kl._11.36.18.png
 

  

Källhänvisning vaccinationsprogram:

Folkhälsomyndigheten - Barnvaccinationsprogram - Allmänt program för barn

Folkhälsomyndigheten - Föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Rikshandboken - Barnvaccinationsprogrammet

Janusinfo - Barnvaccinationer

Allt om skolan - Mellanstadiet

 

  

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan