Arbeta med vaccinationsplanering

I ProReNata Journal finns stöd för att arbeta med vaccinationsplanering. Funktionen bygger på konceptet kopplade anteckningar och följer flödet för arbetet med ordination och vaccination.  

 

För att dokumentera vaccinationsplaneringen gör du så här:

  1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
  2. Klicka på Ny anteckning -> Vaccinationsplanering och välj önskat vaccinationsprogram.
  3. En dialogruta öppnas och guidar dig genom stegen i vaccinationsplaneringen, se bilder nedan. Obs! innehållet i programmet varierar och är möjligt att konfigurera efter behov. 

När vaccinationsplaneringen är genomförd arbetar ni vidare med ordinationer och vaccination precis som tidigare. Här kan ni läsa mer: Arbeta med ordinationer och vaccinationer 

 

Om ni inte använder er av vaccinationsplanering i er organisation idag, men vill börja så kan organisationens administratör eller produktägare kontakta support@prorenata.se så hjälper vi er. 
 
 
1.png
 
fullsizeoutput_13.jpeg
 
fullsizeoutput_12.jpeg
 
fullsizeoutput_14.jpeg6.png
 
7.png
I översikten visas innehållet i det vaccinationsprogram du valt. 
 
fullsizeoutput_23.jpeg
Då eleven är äldre än rekommenderad ålder enligt vaccinationsprogrammet är doserna i exemplet ovan ej valda/ikryssade.
 
fullsizeoutput_22.jpeg
Om behov finns att vaccinera upp eleven väljer/kryssar ni i dosen och fältet för att fylla i senaste datum för vaccination kommer fram. Fältet är obligatoriskt och används för att datumsätta den kopplade anteckningen (ordination och vaccination).
 
fullsizeoutput_25.jpeg
När ett avsteg från vaccinationprogrammet görs öppnas en dialogruta där ni får bekräfta att datumen är korrekta. Dessa noteringar kommer med i anteckningen för vaccinationsplaneringen. 
 
fullsizeoutput_26.jpeg
Då eleven är yngre än eller inom åldersintervallet för rekommenderad ålder enligt vaccinationsprogrammet är doserna i exemplet ovan förvalt/ikryssat.
 
fullsizeoutput_27.jpeg
Om inget behov finns att vaccinera mot sjukdomen väljer ni att gå vidare direkt till nästa steg och lämnar doserna ej valda/ikryssade.
 
fullsizeoutput_29.jpeg
 
fullsizeoutput_2a.jpeg
 
Ska_rmavbild_2017-11-29_kl._19.56.52.png
Genom att klicka på Planera ytterligare ordination finns möjlighet att lägga till planering av ordinationer som ej ingår i det valda vaccinationsprogrammet. Möjlighet finns även att lägga till en anteckning, t.ex förtydligande och bakgrund. 
 
Ska_rmavbild_2017-11-29_kl._19.56.52.png
Klicka på klar för att slutföra vaccinationsplaneringen. 
 
fullsizeoutput_2c.jpeg
En anteckning har nu skapats i elevens journal som visar vaccinationsplaneringen med länkar till dess kopplade anteckningar.
 
fullsizeoutput_2d.jpeg
Vaccinationsplaneringen med dess kopplade anteckningar visas även på elevöversikten. 
 

 

  

Källhänvisning vaccinationsprogram:

Folkhälsomyndigheten - Barnvaccinationsprogram - Allmänt program för barn

Folkhälsomyndigheten - Föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Rikshandboken - Allmänna barnvaccinationsprogrammet

Janusinfo - Barnvaccinationer

Allt om skolan - Mellanstadiet

 

  

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk